ايوب


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  

باب ۳۴


۱   الیهو به کلام خود ادامه داده گفت:

۲   ای مردان دانا، به سخنان من گوش بدهید و ای عاقلان بشنوید!

۳   همان‌طور که زبان مزهٔ غذای خوب را می‌فهمد،گوش هم سخنان خوب را تشخیص می‌دهد.

۴   پس ما باید چیزهای درست خوب را اختیار نماییم.

۵   ایّوب ادّعا کرد: «من بی‌گناه هستمو خدا مرا از حق من محروم کرده است.

۶   با وجود اینکه تقصیری ندارم، دروغگو ‌شمرده می‌شوم.هرچند خطایی از من سر نزده، ولی زخمهای علاج ناپذیر در بدن خود دارم.»

۷   آیا کسی را دیده‌اید که مثل ایّوب حرفهای مسخره بزند؟

۸   او همنشین مردم شریر استو با اشخاص گناهکار سر و کار دارد.

۹   او می‌گوید:«چه فایده که انسان دنبال رضای خدا باشد؟»

۱۰   ای کسانی‌که دارای عقل و شعور هستید،سخنان مرا بشنوید. خدا هرگز ظلم و بدی نمی‌کند.

۱۱   او هرکسی را مطابق کارهایش مکافات می‌دهدو به طوری که سزاوار است، مجازات می‌کند.

۱۲   خدای قادر مطلق بدی را نمی‌پسنددو بی‌عدالتی نمی‌کند.

۱۳   اختیار تمام دنیا در دست اوستو با قدرت خود جهان را اداره می‌کند.

۱۴   اگر خدا اراده کندو روح و نَفَس خود را از انسان پس بگیرد،

۱۵   همهٔ انسانها هلاک می‌شوندو به خاک برمی‌گردند.

۱۶   اگر شعور داری به آنچه می‌گویم گوش کن.

۱۷   آیا کسی‌که از عدالت نفرت دارد، می‌تواند حکمرانی کند؟آیا می‌خواهی خدای عادل و با عظمت را محکوم کنی؟

۱۸   خدا پادشاهان و حاکمان رااگر بدکار و شریر باشند محکوم می‌سازد.

۱۹   او از فرمانروایان طرفداری نمی‌کندو ثروتمندان را بر فقرا ترجیح نمی‌دهد،زیرا همگی را دست توانای او خلق کرده است.

۲۰   انسان ناگهان در نیمهٔ شب می‌میردو خدا در یک لحظه جان او را می‌گیردو به راحتی قدرتمندترین انسانها را به دیار نیستی می‌فرستد.

۲۱   چشمان تیزبین او همهٔ کارهای بشر را می‌بیند و هر قدم او را زیر نظر دارد.

۲۲   هیچ تاریکی نمی‌توانداشخاص گناهکار را از نظر خدا پنهان کند.

۲۳   لازم نیست خدا برای داوری انسان زمانی را تعیین کند.

۲۴   زورمندان را بدون تحقیق از بین می‌بردو دیگران را جانشین آنها می‌سازد.

۲۵   زیرا او از تمام کارهایشان آگاه استو شبانگاه آنها را سرنگون می‌کند.

۲۶   آنها را در حضور همهٔ مردم به‌خاطر کارهای بدشان مجازات می‌کند،

۲۷   چون آنها از راه خدا منحرف شدهو از دستورات او پیروی نمی‌کنند.

۲۸   آنها چنان ظلمی در حق مردم مسکین و فقیر نمودندکه خدا فریاد نالهٔ آنها را شنید.

۲۹   اگر خدا نخواهد به کمک آنها برسد،چه کسی می‌تواند از او ایراد بگیرد؟اگر او روی خود را بپوشاند، چه کسی یا قومی می‌تواند او را ببیند؟

۳۰   ملّتها هیچ‌کاری نمی‌توانند بکنندکه بی‌خدایان بر آنها حکومت کنند.

۳۱   ایّوب، تو باید به گناهان خود در حضور خدا اعتراف نماییو قول بدهی که دیگر گناه نکنی.

۳۲   از خدا بخواه که گناهانت را به تو نشان بدهدو باید از کارهای بدی که کرده‌ای، دست بکشی.

۳۳   تو با کارهای خدا مخالفت می‌‌کنیو بازهم انتظار داری که او آنچه را که می‌خواهی برایت انجام بدهد.حالا خودت تصمیم بگیر نه من،و بگو که چه فکر می‌کنی.

۳۴   کسی‌که عاقل است و شعور داردو حرف مرا می‌شنود، تصدیق می‌کند

۳۵   که حرفهای تو همه احمقانهو بی‌معنی هستند.

۳۶   تو مانند اشخاص شریر حرف می‌زنیو باید جزا ببینی.تو با نافرمانی خود بر گناهانت می‌افزاییو در حضور همگی به خدا اهانت می‌کنی.

۳۷   تو با نافرمانی خود بر گناهانت می‌افزاییو در حضور همگی به خدا اهانت می‌کنی.


radiosedayeenjil@gmail.com | radioenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))