ايوب


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  

باب ۴۱


۱   آیا می‌توانی تمساح را با چنگک شکار کنییا زبانش را با ریسمان ببندی؟

۲   آیا می‌توانی پوزهٔ او را مهارو لاشه‌اش را با چنگک سوراخ کنی؟

۳   آیا پیش تو زاری می‌کندکه به او آزار نرسانی؟

۴   آیا با تو پیمان می‌بنددکه همیشه خدمتکار تو باشد؟

۵   آیا می‌توانی با او مثل یک پرنده، بازی کنییا به گردنش قلّاده انداخته به کنیزانت ببخشی؟

۶   آیا ماهیگیران می‌توانند او را تکه‌تکه کنندو به تاجران بفروشند؟

۷   آیا تیر در پوست او فرو می‌رودیا نیزهٔ ماهیگیری سر او را سوراخ می‌کند؟

۸   اگر به او دست بزنی چنان غوغایی برپا می‌کندکه تا یادت باشد دیگر این کار را نکنی.

۹   هرکسی که بخواهد او را شکار کنداز دیدنش خود را می‌بازد و جرأت خود را از دست می‌دهد.

۱۰   اگر تحریک شود، آن‌قدر خشمگین می‌گرددکه کسی جرأت نمی‌کند، در برابر او بایستد.

۱۱   در تمام روی زمین کسی نیستکه به او حمله کند و زنده بماند.

۱۲   بگذار تا دربارهٔ پاهای هیولا برایت بگویمکه چقدر قدرتمند است.

۱۳   کسی نمی‌تواند پوست او را بشکافدیا زرهی را که می‌پوشد، سوراخ نمایدیا جرأت کند که به دندانهای ترسناک او نزدیک شودو یا دهان او را باز کند.

۱۴   پشت او از پره‌های زره مانند تشکیل شده

۱۵   و این پره‌‌ها آن‌چنان نزدیکو محکم به هم بافته شده‌اندکه هیچ چیزی قادر نیست، آنها را از هم جدا نمایدو حتّی هوا هم نمی‌تواند در آنها نفوذ کند.

۱۶   وقتی عطسه می‌زند، بخار آن در پرتو نور آفتاب می‌درخشدو چشمانش به آفتابی می‌مانند که هنگام صبح طلوع می‌کند.

۱۷   از دهانش شعله‌هاو جرّقه‌های آتش برمی‌خیزد.

۱۸   از سوراخهای بینی‌اش مثل بخاری که از دیگ جوشان برمی‌خیزد،دود خارج می‌شود.

۱۹   نَفَس او آتش می‌افروزدو از دهانش شعلهٔ آتش زبانه می‌کشد.

۲۰   نیروی او در گردنش جا داردو هر که با او روبه‌رو شود، وحشت می‌کند.

۲۱   طبقات گوشت بدنش سختو محکم به هم چسبیده‌اند.

۲۲   دلش مانند سنگ زیرین آسیاب سخت است.

۲۳   وقتی از جا برمی‌خیزد، نیرومندان به وحشت افتاده،از ترس بیهوش می‌شوند.

۲۴   شمشیر، نیزه، تیر یا گُرزدر او اثر نمی‌کند.

۲۵   آهن برایش مثل کاه استو برنز مانند چوب پوسیده.

۲۶   تیر نمی‌تواند او را بگریزاند،سنگ فلاخن مثل پَر کاه در او اثر نمی‌کند.

۲۷   گرز برای او مانند کاه استو به نیزه‌هایی که به سویش پرتاب می‌شوند، می‌خندد.

۲۸   پوست شکمش مثل تکه‌های ناهموار سفال استو مانند پنجهٔ خرمنکوب بر زمین شیار می‌زند.

۲۹   او دریا را مثل آب جوشان به حرکت در می‌آوردو آن را مثل ظرفی از روغن به حباب تبدیل می‌کند.

۳۰   خط درخشانی پشت سر خود بر جای می‌گذاردو دریا از کف، سفید می‌شود.

۳۱   در روی زمین هیچ حیوانی مانند او بی‌باک نیست.او پادشاه حیوانات وحشی استو از همهٔ جانوران برتر است.»

۳۲   او پادشاه حیوانات وحشی استو از همهٔ جانوران برتر است.»


radiosedayeenjil@gmail.com | radioenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))