امثال سلیمان


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  

باب ۸


۱   حکمت شما را دعوت می‌کندو دانایی شما را به سوی خود می‌خواند.

۲   در جاهای بلند، در کنار جاده‌‌هاو سر چهار راهها ایستاده است.

۳   او کنار دروازهٔ شهرهاو در جلوی در خانه‌ها فریاد می‌زند.

۴   ای تمام مردم روی زمین،من همهٔ شما را فرا می‌خوانم.

۵   اگر جاهل هستید، یاد بگیرید تا عاقل شوید.اگر نادان هستید، یاد بگیرید تا دانا شوید.

۶   گوش بدهید چون سخنانم بسیار عالیو آنچه می‌گویم کاملاً درست است.

۷   آنچه می‌گویم حقیقت دارد،زیرا از دروغ نفرت دارم.

۸   هرچه می‌گویم حقیقت استو هیچ ناراستی و فریب در آن نیست.

۹   برای مردم دانا و فهمیده، کاملاً روشن و آشکار است.

۱۰   به جای پول، نصایح مرا انتخاب کنیدو در عوض طلای ناب، عقل به ‌دست آورید.

۱۱   من حکمت هستم. ارزش من از جواهرات بیشتر استو هیچ چیزی در دنیا نیست که بتوانی آن را با من مقایسه کنی.

۱۲   من حکمت هستم، عاقل و دانا می‌باشم.

۱۳   احترام به خداوند یعنی نفرت کردن از بدی.من از غرور و تکبّر، از راههای بد و زبان دروغگو نفرت دارم.

۱۴   حکمت و مشورت کامل نزد من است. من عاقل هستم؛و قوی و استوار می‌باشم.

۱۵   پادشاهان را کمک می‌کنم تا سلطنت نمایندو فرمانروایان با کمک من، عادلانه فرمان می‌دهند.

۱۶   تمام حکمرانان جهان با کمک من حکمرانی می‌کنند.مردمان شریف و فرمانداران از من کمک می‌گیرند.

۱۷   کسانی‌که مرا دوست دارند، دوست می‌دارمو هر که مرا بجوید، مرا به ‌دست خواهد آورد.

۱۸   ثروت و عزّت، سعادت و موفقیّت نزد من است

۱۹   هر چیزی که به ‌وسیلهٔ من به دست آوری،از طلای ناب بهتر و از نقرهٔ خالص گرانبهاتر است.

۲۰   راههای من عدالت و حقیقت است.

۲۱   به کسانی‌که مرا دوست می‌دارند، ثروت می‌بخشمو انبارهای آنها را پر می‌کنم.

۲۲   خداوند، در زمانهای خیلی قدیم، قبل از هر چیز مرا آفریدو من، اولین مخلوق خداوند هستم.

۲۳   من از روز اول آفریده شدم.در ابتدا، پیش از آن که جهان آفریده شود.

۲۴   قبل از اقیانوسها به دنیا آمدم،قبل از آنکه چشمه‌های آب به وجود آیند.

۲۵   قبل از کوهها متولّد شدم؛پیش از اینکه تپّه‌ها به وجود آیند.

۲۶   قبل از اینکه خداوند، زمین و صحراهاو حتّی ذرات خاک زمین را خلق کند، من وجود داشتم.

۲۷   وقتی‌که او آسمان را خلق می‌کرد،و افق را در اطراف اقیانوسها می‌گسترانید، من آنجا بودم.

۲۸   وقتی‌که او ابرها را در آسمان،و چشمه‌ها را در اعماق زمین قرار می‌داد،

۲۹   زمانی که حدود دریاها را معیّن می‌کردتا آبها از حدود خود تجاوز نکنند و زمانی که زمین را بنیاد می‌نهاد، من نزد او بودم.

۳۰   من مانند یک معمار در حضور اوو منبع شادی روزانه‌اش بودم.پیوسته در نزد او شادی می‌کردم،

۳۱   و از جهان و از مردمش خشنود بودم.

۳۲   حال ای جوانان گوش کنید:آنچه می‌گویم انجام دهید تا شادمان باشید.

۳۳   به آنچه آموختید توجّه داشته باشید.عاقل باشید و از آنها سرپیچی منمایید.

۳۴   کسانی‌که به سخنان من گوش می‌دهند،و کسانی‌که هر روز در مقابل خانهٔ من می‌ایستندو بیرون در انتظار می‌کشند، خوشحال خواهند شد.

۳۵   کسی‌که مرا به دست می‌آورد،زندگی حقیقی را پیدا می‌کند و خداوند از او خشنود خواهد شد.کسی‌که مرا به دست نمی‌آورد، به خودش صدمه می‌زند.کسی‌که از من نفرت دارد، مرگ را دوست می‌دارد.

۳۶   کسی‌که مرا به دست نمی‌آورد، به خودش صدمه می‌زند.کسی‌که از من نفرت دارد، مرگ را دوست می‌دارد.


radiosedayeenjil@gmail.com | radioenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))