اعداد


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  

باب ۳۴


۱   خداوند به موسی فرمود،

۲   که به قوم اسرائیل این چنین دستور بدهد: «هنگامی‌که به سرزمین کنعان، که من آن را به شما می‌دهم، داخل شدید، مرزهای شما از این قرار خواهد بود:

۳   قسمت جنوبی آن از بیابان صین در امتداد مرز اَدوم خواهد بود. مرز جنوبی آن از دریای مُرده در شرق شروع شده،

۴   به طرف جنوب از گردنه عقربها، به سوی بیابان صین ادامه می‌یابد. دورترین نقطهٔ مرز جنوبی، قادش برنیع می‌باشد. از آنجا به طرف حصرادار و عصمون

۵   و از آنجا تا وادیی در مرز مصر پیش رفته، به دریای مدیترانه ختم می‌شود.

۶   «مرز غربی شما، سواحل دریای مدیترانه می‌باشد.

۷   «قسمت شمالی از دریای مدیترانه شروع شده، به طرف مشرق تا کوه هور می‌رسد

۸   و از آنجا تا گذرگاه حمات ادامه یافته

۹   و از صدد و زفرون عبور کرده، انتهای آن حصر عینان است.

۱۰   «مرز شرقی شما، از حصر عینان شروع شده تا شفام می‌رسد.

۱۱   بعد به طرف جنوب به ربله، در سمت شرقی عین ادامه می‌یابد. از آنجا ادامه یافته، به طرف جنوب و بعد به جانب غرب ادامه داشته تا دورترین نقطهٔ جنوبی دریاچه جلیل می‌رسد.

۱۲   سپس در امتداد رود اردن، به دریای مرده ختم می‌شود.«این مرزهای چهارگانه شماست.»

۱۳   موسی به قوم اسرائیل گفت: «این سرزمینی است که شما به قید قرعه به دست می‌آورید و طبق فرمان خداوند بین نُه و نیم طایفه تقسیم شود.

۱۴   سهم طایفه‌های رئوبین و جاد و نصف طایفهٔ منسی در سمت شرقی رود اردن و در مقابل شهر اریحا تعیین شده است.»

۱۵   خداوند به موسی فرمود:

۱۶   «العازار کاهن و یوشع، پسر نون

۱۷   و همچنین یک رهبر از هر طایفه تعیین شوند تا زمین را بین طایفه‌های اسرائیل تقسیم کنند.»

۱۸   نامهای آنها به شرح زیر می‌باشد:طایفهرهبراز طایفهٔ یهودا،کالیب، پسر یفنه،از طایفهٔ شمعون،شموئیل، پسر عمیهود،از طایفهٔ بنیامین،الیداد، پسر کسلون،از طایفهٔ دان،بُقی، پسر یُجلی،از طایفهٔ منسی،حنیئیل، پسر ایفود،از طایفهٔ افرایم،قموئیل، پسر شفطان،از طایفهٔ زبولون،الیصافان، پسر فرناک،از طایفهٔ یساکار،فلطیئیل، پسر عزان،از طایفهٔ اشیر،اخیهود، پسر شلومی،از طایفهٔ نفتالی،فدهئیل، پسر عمیهود.اینها نام کسانی بود که خداوند مأمور کرد تا بر کار تقسیم زمین، بین طایفه‌های اسرائیل، نظارت کنند.

۱۹   اینها نام کسانی بود که خداوند مأمور کرد تا بر کار تقسیم زمین، بین طایفه‌های اسرائیل، نظارت کنند.


radiosedayeenjil@gmail.com | radioenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))