داوران


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  

باب ۵


۱   در آن روز دبوره و باراق پسر ابینوعم این سرود را خواندند:

۲   زمانی که رهبران اسرائیل پیشقدم گردیدندو مردم با اشتیاق داوطلب شدند.خدا را شکر گویید.

۳   ای پادشاهان بشنویدو ای فرمانروایان گوش کنید!من برای خداوند می‌سرایمو برای خداوند خدای اسرائیل سرود می‌خوانم.

۴   خداوندا، وقتی از اَدوم بیرون آمدی،هنگامی‌که از صحرای اَدوم گذشتی، زمین لرزید،از آسمان باران باریدو ابرها باران خود را فرو ریختند.

۵   کوهها از حضور خداوندِ کوه سینا لرزیدندو از حضور خداوند قوم اسرائیل، به لرزه درآمدند.

۶   در زمان شمجر پسر عناتو در دوران یاعیل،جاده‌ها متروک شدندو مسافران از راههای پر پیچ و خم گذشتند.

۷   شهرهای اسرائیل رو به ویرانی ‌رفتند،تا که تو ای دبوره،به عنوان مادر اسرائیل آمدی.

۸   چون اسرائیل، خدایان تازه را پیروی نمود،جنگ به دروازهٔ شهرها رسید.در بین چهل هزار مرد اسرائیلی،هیچ سپر و نیزه‌ای یافت نمی‌شد.

۹   دل من با رهبران اسرائیل است،که خود را با میل و رغبت وقف مردم کردند.خدا را شکر کنید.

۱۰   ای‌ کسانی‌که بر الاغهای سفید سوار هستیدو بر فرشهای گران‌قیمت می‌نشینید،و شما ای کسانی‌که با پای پیاده راه می‌روید،

۱۱   صدای هیاهو را در کنار چاهها بشنوید!که از پیروزی خداوند می‌گوید؛پیروزی مردم اسرائیل!سپس قوم خدا به طرف دروازه‌های شهر حرکت کردند.

۱۲   بیدار شو ای دبوره، بیدار شو!بیدار شو، بیدار شو و سرود بخوان، بیدار شوای باراق، ای پسر ابینوعم،اسیران را به اسارت ببر،

۱۳   آنگاه آنانی که باقیمانده بودند، از کوه پایین آمدند و نزد رهبران خود رفتندو قوم خداوند به نزد او آمدند و برای جنگ آماده شدند.

۱۴   مردان از افرایم به دنبال طایفهٔ بنیامین،به طرف درّه آمدند،فرماندهان از ماخیر و رهبران از زبولون،

۱۵   رهبران یساکار با دبورهو باراق به دشت آمدند.امّا در بین طایفهٔ رئوبین نفاق بودو شک داشتند که بیایند.

۱۶   چرا در بین آغلها درنگ نمودی؟برای اینکه نوای نی را بشنوی؟بلی، در بین طایفهٔ رئوبین نفاق بود.آنها نتوانستند تصمیم بگیرند که بیایند

۱۷   جلعاد در آن طرف رود اردن ماند.چرا دان پیش کشتی‌ها ماند؟اشیر در ساحل آرام نشستو در بندرها ساکن شد.

۱۸   مردم طایفه‌های زبولون و نفتالی زندگی خود را،در میدان جنگ به خطر انداختند.

۱۹   پادشاهان آمدند و جنگیدند.پادشاهان کنعان در تعنکو چشمه‌های مجدو جنگ کردند،امّا غنیمتی از نقره به دست نیاوردند.

۲۰   ستارگان از آسمان جنگیدند.هنگامی‌که از این سو تا آن سوی آسمان را می‌پیمودند،آنها علیه سیسرا جنگیدند.

۲۱   وادی خروشان قیشون، آنها را در ربود،پیشروی وادی قیشون.ای جان من، قوی باش.

۲۲   آنگاه صدای بلند چهار نعل سُم اسبان،همانند صدای پای دشمنان شنیده شد.

۲۳   فرشتهٔ خداوند می‌گوید که میروز را لعنت کنید.به ساکنان آن لعنت بفرستید،زیرا آنها برای کمک به خداوند نیامدندو او را در جنگ با دشمنانش تنها گذاشتند.

۲۴   خوشا به حال یاعیل،زن حابر قینی،او از تمام زنان چادرنشین، زیادتر برکت بیابد.

۲۵   سیسرا آب خواست و یاعیل به او شیر داد،و دوغ را در جام شاهانه به او داد.

۲۶   سپس میخ چادر و چکشِ کارگر را گرفتو در شقیقهٔ سیسرا فرو برد.سرش را شکستو شقیقه‌اش را شکافت.

۲۷   او پیش پایش خَم شد و افتاد.بلی، در پیش پایش،در جایی که خَم شد،افتاد و مُرد.

۲۸   مادر سیسرا از پنجره نگاه می‌کردو منتظر آمدن او بود. می‌گفت:«چرا ارابهٔ او تأخیر کرده؟چرا صدای چرخهای ارابهٔ او نمی‌آید؟»

۲۹   ندیمه‌های حکیم وی به او جواب دادند،امّا او سخنان خود را تکرار می‌کرد و می‌گفت:

۳۰   «حتماً غنیمت بسیار گرفته است و وقت زیادی لازم دارد تا آن را تقسیم کند.یک یا دو دختر برای هر سرباز،سیسرا برای خود لباسهای گران‌قیمتو برای ملکه، شال گردنهای نفیس خواهد آورد.»خداوندا، همهٔ دشمنانت همچنین هلاک گردند.امّا دوستدارانت، مانند آفتاب با قدرتِ تمام بدرخشند. بعد از آن، مدّت چهل سال آرامش در آن سرزمین برقرار بود.

۳۱   خداوندا، همهٔ دشمنانت همچنین هلاک گردند.امّا دوستدارانت، مانند آفتاب با قدرتِ تمام بدرخشند. بعد از آن، مدّت چهل سال آرامش در آن سرزمین برقرار بود.


radiosedayeenjil@gmail.com | radioenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))