يوئيل


باب : ۱  ۲  ۳  

باب ۲


۱   شیپور خطر را در صهیون بنوازید؛بگذارید صدای آن بر سر کوه مقدّس من شنیده شودو مردم یهودا از ترس بلرزند،زیرا روز داوری خداوند بزودی فرا می‌رسد.

۲   آن روز، روز تاریکی و ظلمت،روز ابرهای سیاه و تاریکی غلیظ است.سپاه نیرومندی همچون سیاهی شب کوهها را می‌پوشاند.آن لشکر چنان عظیم و قوی استکه مانند آن قبلاً هرگز دیده نشده استو بعد از این هم دیده نخواهد شد.

۳   همچون آتش، هرچه را که روی زمین است می‌سوزاند.زمین پیش از آمدن آنها مثل باغ عدن است،امّا وقتی از آن می‌گذرند، به بیابان خشک و بایر تبدیل می‌شود.هیچ چیز از چنگ آنها رهایی نمی‌یابد.

۴   آنها شبیه اسب هستندو مانند اسبهای جنگی می‌تازند.

۵   وقتی بر کوهها جست و خیز می‌کنند،صدایشان همچون غرّش ارّابه‌هاو صدای شعلهٔ آتشی است که کاه را می‌سوزاندو مانند نعرهٔ سپاه نیرومندی است که برای جنگ لشکرکشی می‌کند.

۶   مردم در برابر آنها وحشت می‌کنندو رنگ از رویشان می‌پرد.

۷   مانند جنگجویان حمله می‌آورندو همچون سربازان از دیوارها بالا می‌روند.همهٔ آنها مستقیم پیش می‌روندو جهت خود را تغییر نمی‌دهند.

۸   مانع یکدیگر نمی‌شوند،بلکه در صف خود مستقیماً پیش می‌روند،خط دفاع را می‌شکنند و هیچ سلاحی نمی‌تواند جلو آنها را بگیرد.

۹   به شهر هجوم می‌برند،از دیوارها بالا می‌روندو همچون دزد از پنجره‌ها وارد خانه‌ها می‌شوند.

۱۰   زمین در زیر پای آنها به لرزه می‌آیدو آسمانها تکان می‌خورند.خورشید و ماه تاریک می‌شوندو ستارگان نور افشانی نمی‌کنند.

۱۱   خداوند با صدای بلند به لشکر خود فرمان می‌دهدو سپاه عظیم و بی‌شمار او اوامرش را اطاعت می‌کنند.روز خداوند روزی هولناک و وحشت‌انگیز است.کیست که بتواند آن را تحمّل کند؟

۱۲   خداوند می‌فرماید: «با وجود اینها،با تمام دل خود، با روزهو گریه و ماتم به سوی من بازگردید.

۱۳   پاره کردن لباسهایتان کافی نیست؛بگذارید تا قلب شکستهٔ شما اندوهتان را نشان دهد»به سوی خداوند، خدای خود بازگردید،زیرا او کریم و مهربان است.زود خشم نمی‌گیرد و رحمت و محبّت او بی‌پایان است.همیشه برای بخشیدن آماده است و راضی به مجازات شما نیست.

۱۴   کسی چه می‌داند، شاید خداوند تصمیم خود را عوض کندو محصولات شما را آن‌قدر برکت بدهدکه دوباره بتوانید هدیهٔ آردی و ریختنی به خداوند، خدای خود تقدیم کنید.

۱۵   در کوه صهیون شیپور را به صدا در آورید؛فرمان بدهید روزه بگیرند و برای گردهمایی بیایند.

۱۶   آنها را تقدیس نمایید.ریش‌سفیدان، اطفالو حتّی کودکان شیر خوار را جمع کنید.داماد از خانهو عروس از حجلهٔ خود بیرون بیاید.

۱۷   کاهنانی که خادمان خداوند هستند،بین قربانگاه و دروازهٔ ورودی معبد بزرگ بایستندو گریه کنند و بگویند:«خداوندا، بر قومت رحم کن.نگذار که آنها مایهٔ تمسخر اقوام دیگر شوند و بگویند:"خدای شما کجاست؟"»

۱۸   آنگاه خداوند به‌خاطر آبروی سرزمین خود به غیرت می‌آیدو بر قوم خود رحمت می‌کند.

۱۹   خداوند در جواب قوم خود می‌فرماید:«من برای شما غلّه، شراب و روغن زیتون می‌فرستم تا سیر شوید.اقوام بیگانه دیگر شما را مسخره نخواهند کرد.

۲۰   لشکر دشمن را که از شمال بر شما هجوم آوردند،از آنجا دور کرده به سرزمینی خشک و ویران می‌رانم.بعضی از آنها را در دریای مردهو بعضی را در دریای مدیترانه می‌فرستم تا در آنجا بمیرندو بوی گَند لاشه‌هایشان به مشام برسد.من آنها را به‌خاطر آنچه که بر شما کردند، از بین خواهم برد.

۲۱   «ای زمین نترس و خوشحال باش،زیرا خداوند کارهای بزرگی برایت انجام داده است!

۲۲   ای حیوانات صحرا هراسان نباشید،زیرا چراگاهها سرسبز می‌شوندو درختان میوه بار می‌آورند.میوهٔ انجیر و انگور فراوان می‌گردد.

۲۳   «ای مردم صهیون، خوشحال باشیدو از کارهای خداوند شادی نمایید!چون با فرستادن باران، عدالت خود را نشان می‌دهد.دوباره باران بهاری را در بهارو باران پاییزی را در پاییز خواهد بارانید.

۲۴   بار دیگر خرمنگاهها پُر از گندمو چرخشتها لبریز از روغن و شراب می‌گردند.»

۲۵   خداوند می‌فرماید:«خساراتی را که سالهای پیش ملخها،آن لشکر عظیم و نابود کننده‌ای که من فرستادمبر شما وارد آوردند، جبران می‌کنم.

۲۶   غذای فراوان می‌خورید و سیر می‌شویدو نام مرا که خداوند شما هستمبه‌خاطر کارهای عجیبی که برای شما انجام داده‌ام، ستایش خواهید کرد.قوم من دیگر هرگز خوار نخواهد شد.

۲۷   آنگاه شما ای قوم اسرائیل می‌دانید که من در بین شما می‌باشمو تنها من، خداوند، خدای شما هستمو شما که قوم من هستید دیگر هرگز شرمسار نخواهید شد.

۲۸   بعد از آن روح خود را بر همهٔ مردم خواهم ریخت.پسران و دختران شما نبوّت خواهند کرد.پیران شما خوابها و جوانان رؤیاها خواهند دید.

۲۹   در آن روزها حتّی بر غلامان و کنیزان شما همروح خود را خواهم ریخت.

۳۰   «نشانه‌های حیرت‌انگیزی از خون،آتش و ستونهای دود،در آسمان و زمین ظاهر خواهم کرد.

۳۱   قبل از آن که روز عظیم و وحشتناک خداوند فرارسد،آفتاب تاریک و ماه رنگ خون خواهد گرفت.هرکه نام خداوند را بخواند، نجات خواهد یافت.زیرا خداوند فرموده استکه در اورشلیم عدّه‌ای جان سالم بدر می‌برندو کسانی‌که برگزیدهٔ او هستند باقی می‌مانند.»

۳۲   هرکه نام خداوند را بخواند، نجات خواهد یافت.زیرا خداوند فرموده استکه در اورشلیم عدّه‌ای جان سالم بدر می‌برندو کسانی‌که برگزیدهٔ او هستند باقی می‌مانند.»


radiosedayeenjil@gmail.com | radioenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))