مفهوم صلیب عیسی مسیح از نظر خدا و انسان

برچسب ها :صلیب عیسی مسیح , عیسی مسیح , نجات

نویسنده : انتشارات نور جهان

۲۰۱۷/۰۳/۲۲ ۶۲۶۴


در مسیحیت هیچ موضوعی عمیق تر و مقدس تر و مهم تر و در عین حال پیچیده تر و تفکر برانگیز تر از موضوع صلیب مسیح نیست. عمیق و مقدس است زیرا اصول و آئین مسیحیان بر آن استوار است، مهم است زیرا عدالت و نشان مسیحیت بشمار میرود از طرق موضوع بغرنج و پیچیده ای است. زیرا در الهیات مسیحیت در اطراف آن بحث و تفسیر فراوان شده است و از نظر دیگر باعث سوء تفاهامات و تفسیرهای گوناگونی بین مردم غیر مسیحی برانگیخته است.

صلیب همان چوبۀ داریاست که محکومین را بر آن می آویختند یطوریکه شخص محکوم نه فقط میباید بر روی آن هلاک شود بلکه بر آن رنج و شکنجۀ فراوانی را باید تحمل کند. معمولاً دستها و پاهای محکوم را به چوب صلیب میخکوب میکردند گاهی یکهفته و شاید هم بیشتر بر روی آن رنج میکشید تا تدریجاً جان سپارد. در نتیجه علامت صلیب در زمان مسیح علامت ننگ آوری به شمار میرفت. چنانچه چوبۀ داری که برای محکومین در میدان توپخانۀ تهرات بکار میرفت برای ما وحشت انگیز و بدشگون بود. در زمان مسیح شخص مصلوب را یهودیان ملعون میدانستند و رومیان که در آن زمان تسلط بر سایر مردم داشتند هرگز محکومین خود را با چوبۀ صلیب به هلاکت نمی رسانیدند. صلیب را فقط برای محکومین غیر رومی بکار میبردند. در واقع شخص مصلوب بین رومیان ننگ و شرم و برای یهودیان ملعون بحساب می آمد. پولس رسول در رسالۀ خود به این مطلب بخوبی اشاره کرده است.

با مطالعه این کتاب خواهیم فهمید صلیب مسیح برای ما چه مفهومی داشته.

گروه کتاب :کتاب تعلیمی - مفهوم صلیب عیسی مسیح از نظر خدا و انسان

تعداد صفحات : ۱۱

دانلود

radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))