داستان های کتاب مقدس به زبان و لهجه های اقوام ایرانی

داستانهای کتاب مقدس به زبان لُری • ۱. آفرینش
 • ۲. گناه وارد جهان شد
 • ۳. توفان
 • ۴. پیمان خدا با ابراهیم
 • ۵. وعده‌ی تولّد پسر ابراهیم
 • ۶. خدا برای اسحاق فراهم می‌کند
 • ۷. خدا یعقوب را برکت داد
 • ۸. خدا یوسف و خانواده‌اش را نجات می‌دهد
 • ۹. خدا موسی را برگزید
 • ۱۰. ده بلا
 • ۱۱. عید پسح
 • ۱۲. خروج
 • ۱۳. عهد خدا با اسرائیل
 • ۱۴. سرگردانی در بیابان
 • ۱۵. سرزمین موعود
 • ۱۶. رهاننده
 • ۱۷. پیمان خدا با داود
 • ۱۸. گسسته شدن پادشاهی
 • ۱۹. پیامبران
 • ۲۰. تبعید و بازگشت
 • ۲۱. خداوند وعده‌ی آمدن مسیح را می‌دهد
 • ۲۲. تولّد یحیی
 • ۲۳. تولّد عیسی
 • ۲۴. یحیی عیسی را غسل تعمید می‌دهد
 • ۲۵. وسوسه‌ی عیسی توسّط شیطان
 • ۲۶. آغاز خدمات عیسی
 • ۲۷. داستان سامری نیکو
 • ۲۸. حاکم جوان ثروت‌مند
 • ۲۹. داستان خدمت‌کار بی‌رحم
 • ۳۰. عیسی مسیح بیش‌از پنج‌هزار نفر را خوراک می‌دهد
 • ۳۱. عیسی روی آب راه می‌رود
 • ۳۲. شفای مرد دیوزده و زن بیمار توسّط عیسی
 • ۳۳. داستان کشاورز
 • ۳۴. عیسی مثال‌های دیگری تعلیم می‌دهد
 • ۳۵. داستان پدر دلسوز
 • ۳۶. تبدیل چهره
 • ۳۷. عیسی ایلعازرِ مرده را زنده می‌کند
 • ۳۸. خیانت به عیسی
 • ۳۹. محاکمه‌ی عیسی
 • ۴۰. مصلوب شدن عیسی
 • ۴۱. خدا عیسی را از مردگان بر می‌خیزاند
 • ۴۲. بازگشت عیسی به آسمان
 • ۴۳. آغاز و پیدایش کلیسا
 • ۴۴. پطرس و یوحنّا گدای بیماری را شفا می‌دهند
 • ۴۵. فیلیپ و خزانه‌دارِ حبشی
 • ۴۶. پولس پیرو مسیح می‌شود
 • ۴۷. پولس و سیلاس در شهر فیلیپی
 • ۴۸. عیسی، مسیحای موعود است
 • ۴۹. پیمان تازه‌ی خدا
 • ۵۰. بازگشت عیسی

radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))