خود داری

برچسب ها :پرهیز , خودداری , ایمان

نویسنده : لطفی لونیان

۲۰۱۶/۰۹/۲۷ ۱۵۷۲


انسان ذاتاً و فطرتاً با قوای بزرگ و قابلیت های عجیبی قدم به عالم وجود میگذارد. دست قدرت آفریدگار قوای قدرت آور و قدرت های نهانی را در نهاد یک بچه جدیدالولاده بودیعت گذاشته است. در واقع طفل تازه متولد شده از نقطه نظر قدرت های ذاتی و استعدادهای نهانی خویش شبیه به یک هسته یا تخم کوچکی است که قدرت خداوند اجزا و ذرات آنرا طوری ترتیب نموده که آنرا به سینه خاک بسپارند و با اصول تربیت صحیح بپرورانند. یک درخت تنومند و باروری از آن بیرون میاید و خواص و سیمای خود را ظاهر و منکشف میسازد و هزارها امثال خود را تولید میکند. قوای فطری و فکری و روحی جوانیکه به مرحله هیجدهم و بیستم زندگانیش رسیده باشد، پیوسته در نمو و ترقی است. جوان بیست ساله مانند دیگ بزرگی است که قوای جوانی مانند آب در آن باشد می جوشد و می خواهد سرپوش دیگ را به دور افکنده باطراف پراکنده کند. ولی کسیکه مراحل شباب را سیر نموده و بدرجه کمال رسیده، البته استقامت و متانت قابل توجهی دارد و از هر چیز فوراً متأثر نمیشود، بلکه باعزم ثابت و اراده محکمی میتواند جمیع قوای خود را بطرف یک نقطه متوجه نماید و بدین واسطه یک اثر مهم و نتیجه خوبی حاصل کند. خلاصه نوع بشر اعم از مرد و زن و پیر و جوان با استعداد و قابلیت های زیادی مستعد و مجهز می باشد.

گروه کتاب :کتاب تعلیمی - خود داری

تعداد صفحات : ۱۷

دانلود

radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))