آزادی روحانی چیست؟

برچسب ها :آزادی , روح , ایمان مسیحیت

نویسنده : پرفسور لطفی لونیان

۲۰۱۶/۱۰/۰۶ ۱۵۳۳


ما امروزه در دنیای متغیری زیست میکنیم که در هر گوشه آن مردم از وضع کنونی عدم رضایت داشته و آرزومند طریق زندگانی بهتری میباشند. یکی از این آرزوها کسب آزادی است، زیرا مردم از زندگی در انقیاد ناراحت بوده و میخواهند از آزادی برخوردار گردند. این آرزوی کسب آزادی مخصوصاً در مسائل ملی مشهود و الاخصوص در مورد شرقی ها صدق میکند. نفوذ باختر در خاور در قسمت آزادی زیاده بوده است. ملل شرقی می بینند که ملل غربی تحصیل آزادی نموده اند و آنها نیز می خواهند دارای آزادی شوند. ولی نهضت آزادی خواهی فقط ملی نیست و در اجتماع و ادب نیز محسوس است و مطالبی خیلی عمیق تر از مسائل ملی را ورد بحث قرار میدهد. مثلا در اطراف این مسائل بحث مینماید که آزادی چیست، جوهر و اساس آن چه میباشد و طرق حصول آن بطور صحیح کدام است و غیره. تا این سؤالات اساسی صحیحاً فهمیده نشود، کوشش برای کسب آزادی و وصول بمقصد بی نتیجه میباشد.

گروه کتاب :کتاب تعلیمی - آزادی روحانی چیست؟

تعداد صفحات : ۱۱

دانلود

radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))