در قرن های گذشته دولت ها و حتی ملل‌های زیادی رسماً خود را کاملاً مسیحی نامیده اند، اما این امر دلیل بر این نیست که عده مسیحیان حقیقی در هیچ دوره‌ای ، بیش از عده مسیحیان در این زمان بوده باشد. خداوند همیشه با جهان مخلوق خود سر و کار دارد و در آن فعالیت می کند، منتهی چون خدا بشر را آزاد و فاعل مختار خلق کرده است، مقاصد خود را فقط به وسیله آنانی که به صدای او جواب لبیک می دهند به انجام می رساند.
در هر دوره ای از تاریخ عده ای بودند که دعوت خدا را پذیرفته، اراده خود و امور دیگر را رها کرده و مطیع اراده خدا گشته، خود را زیر حکومت خداوند قرار داده اند.
این مجموعه شرح حال اینگونه اشخاص است که در کتاب مقدس آنها را بقیه نامیده‌اند و مقصود باقی مانده از قومی است که نسبت به خدا و احکام او در تمامی دوران‌ها و هر شرایطی وفادار ماده اند.
این مجموعه برگرفته از کتابی تحت عنوان "بقیه وفادار" نوشته اسقف حسن دهقانی تفتی است.

بقیه وفادار

بقیه وفادار

00:00 00:00
  • بقیه ی وفادار - برنامه ۰۱
  • بقیه ی وفادار - برنامه ۰۲
  • بقیه ی وفادار - برنامه ۰۳
  • بقیه ی وفادار - برنامه ۰۴
  • بقیه ی وفادار - برنامه ۰۵
  • بقیه ی وفادار - برنامه ۰۶
  • بقیه ی وفادار - برنامه ۰۷

تاریخ : ۲۰۱۶/۱۰/۱۶
برچسب ها : بقیه وفادار , شاهدان , ایمان


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))