مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس توسط کشیش رضا مسعودی

مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس توسط کشیش رضا مسعودی

00:00 00:00
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس | مقدمه
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۱: ۱-۸
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۱: ۹- ۲۸
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۱: ۲۹- ۴۵
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۲: ۱-۱۲
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۲: ۱۳- ۲۲
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۲: ۲۳- ۲۸
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۳: ۱۳- ۳۵
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۴: ۱-۲۰
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۴: ۲۰- ۳۵
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۴:۳۵-۴۱ ۵:۱- ۲۰
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۵: ۲۱- ۴۳
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۶: ۱- ۲۹
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۶: ۳۰- ۵۶
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۷: ۱- ۲۳
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۷: ۲۴- ۳۷
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۸: ۱۰-۳۳
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۸: ۳۴- ۳۸
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۹: ۱۴- ۵۰
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۱۰: ۱- ۱۰
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۱۰: ۱۷- ۳۱
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۲۲: ۳۲-۵۲
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۱۱: ۱- ۲۵
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۱۱: ۲۶- ۳۳
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۱۲: ۱۳-۲۷
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۱۲: ۲۸- ۴۴
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۱۳
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۱۴: ۱-۲۲
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۱۴: ۲۳- ۳۱
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۱۴: ۳۱- ۵۲
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۱۴: ۵۳- ۷۴
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۱۵: ۱-۳۲
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۱۵: ۳۲- ۴۷
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۱۶: ۱- ۸
 • مطالعه و بررسی کلام خدا در انجیل مرقس ۱۶: ۹-۲۰

تاریخ : ۲۰۱۶/۱۰/۱۶
برچسب ها : کتاب مقدس , عهد جدید , انجیل مرقس


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))