مطالعه و بررسی کلام خدا در رساله اول قرنتیان توسط کشیش رضا مسعودی

مطالعه و بررسی کلام خدا در رساله اول قرنتیان توسط کشیش رضا مسعودی

00:00 00:00
 • ۱. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان مقدمه
 • ۲. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۱ : ۱-۹
 • ۳. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۱: ۱۰-۱۷
 • ۴. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۱: ۱۸-۲۵
 • ۵. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۱: ۲۶-۳۱ و ۲: ۱-۹
 • ۶. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۲ : ۱۰-۱۶
 • ۷. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۳: ۱-۱۷
 • ۸. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۳: ۱۸-۲۳ و باب ۴: ۱-۱۳
 • ۹. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۴: ۱۴-۲۱ و باب ۵: ۱-۹
 • ۱۰. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۵: ۱۰-۱۳ و ۶: ۱-۱۱
 • ۱۱. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۶: ۱۲-۲۰ و ۷: ۱-۸
 • ۱۲. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۷: ۹-۲۸
 • ۱۳. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۷: ۲۹-۳۹ و مقدمه باب ۸
 • ۱۴. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۸
 • ۱۵. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۹: ۱-۲۴
 • ۱۶. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۹: ۲۴- ۲۷ و ۱۰: ۱-۱۴
 • ۱۷. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۱۰: ۱۵-۳۳
 • ۱۸. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۱۱: ۱-۶
 • ۱۹. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۱۱: ۷-۱۶
 • ۲۰. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۱۱ : ۱۷-۳۴
 • ۲۱. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۱۲: ۱- ۱۱
 • ۲۲. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۱۲: ۱۲-۳۱
 • ۲۳. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۱۳
 • ۲۴. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۱۴
 • ۲۵. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۱۵: ۱-۱۲
 • ۲۶. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۱۵: ۱۳-۲۹
 • ۲۷. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۱۵: ۳۰-۵۸
 • ۲۸. مطالعه و بررسی رساله اول قرنتیان باب ۱۶

تاریخ : ۲۰۱۷/۰۸/۰۱
برچسب ها : دوم قرنتیان , انجیل , عهد جدید


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))