مطالعه و بررسی کلام خدا در رسالۀ اول تیموتائوس توسط کشیش رضا مسعودی

مطالعه و بررسی کلام خدا در رسالۀ اول تیموتائوس توسط کشیش رضا مسعودی

00:00 00:00
 • ۱.مطالعه و بررسی کلام خدا در رسالۀ اول تیموتائوس. مقدمه و باب ۱: ۱- ۲
 • ۲.مطالعه و بررسی کلام خدا در رسالۀ اول تیموتائوس. باب ۱: ۲ -۵
 • ۳.مطالعه و بررسی کلام خدا در رسالۀ اول تیموتائوس. باب ۱: ۶- ۱۰
 • ۴.مطالعه و بررسی کلام خدا در رسالۀ اول تیموتائوس. باب ۱: ۱۱- ۱۷
 • ۵.مطالعه و بررسی کلام خدا در رسالۀ اول تیموتائوس. باب ۱: ۱۸- ۲۰ تا باب ۲: ۱- ۵
 • ۶.مطالعه و بررسی کلام خدا در رسالۀ اول تیموتائوس. باب ۲: ۶- ۱۵
 • ۷.مطالعه و بررسی کلام خدا در رسالۀ اول تیموتائوس. باب ۳: ۱- ۷
 • ۸.مطالعه و بررسی کلام خدا در رسالۀ اول تیموتائوس. باب ۳: ۸- ۱۶
 • ۹.مطالعه و بررسی کلام خدا در رسالۀ اول تیموتائوس. باب ۴: ۱- ۶
 • ۱۰.مطالعه و بررسی کلام خدا در رسالۀ اول تیموتائوس. باب ۴: ۷- ۱۵
 • ۱۱.مطالعه و بررسی کلام خدا در رسالۀ اول تیموتائوس. باب ۴: ۱۶ تا باب ۵: ۱- ۱۶
 • ۱۲.مطالعه و بررسی کلام خدا در رسالۀ اول تیموتائوس. باب ۵: ۱۷ تا ۶: ۱- ۲
 • ۱۳.مطالعه و بررسی کلام خدا در رسالۀ اول تیموتائوس. باب ۶: ۳- ۲۱

تاریخ : ۲۰۱۸/۰۶/۰۶
برچسب ها : اول تیموتائوس , انجیل , کتاب مقدس


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))