مطالعه و بررسی کلام خدا در رساله اول پطرس توسط کشیش رضا مسعودی

مطالعه و بررسی کلام خدا در رساله اول پطرس توسط کشیش رضا مسعودی

00:00 00:00
 • ۱. مطالعه و بررسی کلام خدا در رساله اول پطرس. مقدمه
 • ۲. مطالعه و بررسی کلام خدا در رساله اول پطرس. باب ۱: ۱-۲
 • ۳. مطالعه و بررسی کلام خدا در رساله اول پطرس. باب ۱: ۳- ۷
 • ۴. مطالعه و بررسی کلام خدا در رساله اول پطرس. باب ۱: ۷-۱۳
 • ۵. مطالعه و بررسی کلام خدا در رساله اول پطرس. باب ۱: ۱۳- ۱۷
 • ۶. مطالعه و بررسی کلام خدا در رساله اول پطرس. باب ۱: ۱۷-۲۴
 • ۷. مطالعه و بررسی کلام خدا در رساله اول پطرس. باب ۲: ۱-۶
 • ۸. مطالعه و بررسی کلام خدا در رساله اول پطرس. باب ۲: ۷- ۱۰
 • ۹. مطالعه و بررسی کلام خدا در رساله اول پطرس. باب ۲: ۱۱-۱۷
 • ۱۰. مطالعه و بررسی کلام خدا در رساله اول پطرس. باب ۲: ۱۸- ۲۵
 • ۱۱. مطالعه و بررسی کلام خدا در رساله اول پطرس. باب ۳: ۱-۸
 • ۱۲. مطالعه و بررسی کلام خدا در رساله اول پطرس. باب ۳: ۹- ۱۷
 • ۱۳. مطالعه و بررسی کلام خدا در رساله اول پطرس. باب ۳: ۱۷-۲۲
 • ۱۴. مطالعه و بررسی کلام خدا در رساله اول پطرس. باب ۴: ۱-۱۱
 • ۱۵. مطالعه و بررسی کلام خدا در رساله اول پطرس. باب ۴: ۱۲-۱۹
 • ۱۶. مطالعه و بررسی کلام خدا در رساله اول پطرس. باب ۵: ۱-۱۴

تاریخ : ۲۰۱۸/۰۶/۱۲
برچسب ها : کتاب مقدس , رساله پطرس , عهد جدید


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))