روحیه عیب جویی


هر فرد دارای روحیه عیب جویی, متخصص پیدا کردن تقصیر و تمرکز بر آن است. متأسفانه اینگونه افراد به ندرت چیز دیگری را می یابند. از درون گودال نارضایتی آنها گِل ها و لجن های عیب جویی به بیرون پاشیده می شود و دریک فرصت مناسب, آماده, هدف, آتش. آنان مدام بر خود می پیچند و پی در پی رفتار و سخنانی تحقیر آمیز و از سر نارضیتی از خود بروز می دهند. روح عیب جویی نه پژواکی از ژرفای فرزانگی و خردمندیست و نه انعکاسی از قلب خدا می باشد. عیسی فرمود: "زبان از زیادتی دل سخن می گوید, مرد نیکو از خزانه دل نیکوی خود چیزهای خوب بر می آورد و مرد بد از خزانه بد چیزهای بد بیرون می آورد" انجیل متی ۱۲: ۳۴ -۳۵

روحیه عیب جویی

00:00

00:00

  • روحیه عیب جویی

radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))