آنچه خواهید شنیدنسیم و حامد زوج جوانی هستند که هر دو در خانواده هایی از هم گسسته بزرگ شده اند، اما حالا به عنوان پدر و مادر فرزند کوچکشان، نگران وارد کردن گذشته به زندگی خانوادگی خود هستند، به همین دلیل برای کنار آمدن با گذشته و درک بهتر خانواده های از هم گسسته و عدم تکرار اشتباهات والدین خود، نزد خانم نوری مشاور کلیسا آمده اند. با این نمایش همراه باشید."> نمایشنامه - خانواده اي ازهم گسستهخانواده اي ازهم گسسته


روابط تیره، تنش بی وقفه، حس پا گذاشتن روی پوست خربزه، هربار که قدم به درون خانه می گذارید. خانواده های از هم گسسته به فردیت و گسترش ارتباط سالم در میان اعضای خود آسیب می رسانند. پسرها و دخترها، شوهران و زنان ، از نگر احساسی و عاطفی، روانی و روحانی و معنوی به توسط حداقل یک شخص که مدام رفتاری نامناسب و کودکانه را بروز می دهد در رنج و آزردگی قرار دارند ، اعضای خانوادۀ از هم گسسته ممکن است که هر شب برای شام به دور هم جمع شوند اما سفرۀ شام آنها در گودال قرار دارد، عقاید به سخره گرفته می شوند تنوع مورد اهانت قرار می گیرد و بیش از هر چیز در نتیجۀ سلطه جویی ویرانی عاطفی و احساسی رخ می نماید.
نقشه و برنامۀ خدا برای خانواده پیوسته و یکپارچه بودن آن است، یعنی محیطی مستعد که عشق و احترام در آن کاشته و بارور می شود. "هر که اهل خانه خود را برنجاند، نسیب او باد خواهد بود و احمق بنده حکیم دلان خواهد شد" ( امثال سلیمان 11: 29 ). آنچه خواهید شنیدنسیم و حامد زوج جوانی هستند که هر دو در خانواده هایی از هم گسسته بزرگ شده اند، اما حالا به عنوان پدر و مادر فرزند کوچکشان، نگران وارد کردن گذشته به زندگی خانوادگی خود هستند، به همین دلیل برای کنار آمدن با گذشته و درک بهتر خانواده های از هم گسسته و عدم تکرار اشتباهات والدین خود، نزد خانم نوری مشاور کلیسا آمده اند.
با این نمایش همراه باشید.

خانواده اي ازهم گسسته

00:00

00:00

  • خانواده اي ازهم گسسته

radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))