آنچه خواهید شنیدهمه ما در زندگی با سوگ و اندوه از دست دادن عزیزی آشنا هستیم و شاید شما یا یکی از عزیزانتان دچار مشکل برای عبور از این گرداب غم و اندوه باشد، سمیرا دختر جوانی است که با خبر ناگهانی فوت دوست خود مواجه شده است آیا می تواند از پس این اندوه بر آید؟ آیا همسر او شهریار می تواند در این راه او را یاری دهد؟ با این نمایش با ما همراه باشید."> نمایشنامه - بهبودي و التيام سوگ و اندوهبهبودي و التيام سوگ و اندوه


اندوه واکنش قلب به درد و رنج است. احساس دردناکی از غصه و غم که بخاطر زیان یا از دست دادن قریب الوقوع کسی یا چیزی که عمیقاً به او تعلق خاطر داریم پدید می آید. غم و اندوه می تواند گودال وابستگی حفر کند که اثر عمیقی از دلتنگی، افسردگی و گوشه گیری را بجای گذارد که احساسات عمیقی هستند که به سختی می توانید خود را از آنها بیرون بکشید.
خدا غصه ها و دلتنگی های ما را درک می کند، حتی خداوند عیسی نیز در کتاب مقدس به عنوان صاحب غم ها و رنج دیده توصیف شده است (کتاب اشعیا 53: 3).
ولی ما همچنین می توانیم اطمینان داشته باشیم که دردهای ما همیشه هدفی دارند و هنگامی که اندوه و غم کار خود را به انجام میرساند چاهی ژرف در درون ما کنده می شود که خدا در زمان مناسب خویش آن را با شادی، آرامی و خرسندی خود لبریز می فرماید.
کتاب مراثی ارمیا 3: 32-33 چنین می گوید: "اگر چه کسی را محزون سازد، لاکن بر حسب کثرت رأفت خود رحمت خواهد فرمود، چونکه بنی آدم را از دل خود نمی رنجاند و محزون نمی سازد".
آنچه خواهید شنیدهمه ما در زندگی با سوگ و اندوه از دست دادن عزیزی آشنا هستیم و شاید شما یا یکی از عزیزانتان دچار مشکل برای عبور از این گرداب غم و اندوه باشد، سمیرا دختر جوانی است که با خبر ناگهانی فوت دوست خود مواجه شده است آیا می تواند از پس این اندوه بر آید؟ آیا همسر او شهریار می تواند در این راه او را یاری دهد؟
با این نمایش با ما همراه باشید.

بهبودي و التيام سوگ و اندوه

00:00

00:00

  • بهبودي و التيام سوگ و اندوه

radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))