آنچه خواهید شنیددر پی تصویب آزادی ازدواج همجنسگرایان در آمریکا، کیمیا، دختر نو ایمان جوانی، دچار سوالاتی در این خصوص می شود، او می خواهد بداند دیدگاه کتاب مقدس در این مورد چیست، به همین منظور از معلم کتاب مقدس خود، شیرین می خواهد زمانی برای پاسخ به سوالاتش، اختصاص دهد. با این نمایش با ما همراه باشید."> نمایشنامه - همجنس گراييهمجنس گرايي


هنگامی که شخصی از نگر جنسی به شخصی دیگر از همان جنسیت خودش، علاقه و کشش پیدا می کند، سرگردانی و آشفتگی رخ می نماید و هویت جنسیتی می تواند مورد پرسش قرار بگیرد و آن هنگام که حقیقت الهی درباره همجنس گرایی باز شناخته نمی شود یا نادیده گرفته می شود، ممکن است که انسان ها خود را در گودالی بیابند که آنان را فرو می بلعد و برآیندهای این امر جدی و تأسف و اندوهی ژرف خواهد بود.
همجنس خواهی انعکاس هویت حقیقی شخص آنچنان که خدا آفریده است نمی باشد بلکه بیشتر حاصل هویتی به خطا رفته است. این نابهنجاری سبب پدیدائی احتیاجی مفرد به حقیقت یعنی حقیقت الهی می گردد. عیسی فرمود: "حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد" (انجیل یوحنا 8: 32).
آنچه خواهید شنیددر پی تصویب آزادی ازدواج همجنسگرایان در آمریکا، کیمیا، دختر نو ایمان جوانی، دچار سوالاتی در این خصوص می شود، او می خواهد بداند دیدگاه کتاب مقدس در این مورد چیست، به همین منظور از معلم کتاب مقدس خود، شیرین می خواهد زمانی برای پاسخ به سوالاتش، اختصاص دهد.
با این نمایش با ما همراه باشید.

همجنس گرايي

00:00

00:00

  • همجنس گرايي

radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))