آنچه خواهید شنیددو دانشجوی الهیات، در پی انجام پروژه مشترک خود، به دنبال یافتن معنا و نقش امید در زندگی انسان هستند. شما شنونده عزیز آیا از معنای حقیقی امید آگاهید؟ با این نمایش همراه ما باشید."> نمایشنامه - اميداميد


آنچه که یک لنگر برای کشتی انجام میدهد، امید برای روح شما فراهم می آورد. هر دوی آنها ثبات و پایداری لازم را در بهبهۀ طوفان های زندگی فراهم می آورند، پناه گاهی برای آن هنگام که شما در گودال ناامیدی دست و پا میزنید. اگرچه درک متداول و عام از امید آرزویی خوش بینانه برای چیز خوبیست که رخ می دهد، است امید مسیحی اما پایه در سخن تغییر ناپذیر خدا در کتاب مقدس دارد.
با اعتمادی بردبارانه به آنچه خدا می فرماید، همۀ امیدی را که بدان نیاز دارید و همۀ اطمینانی را که احتیاج دارید خواهید یافت.
"زیرا همۀ چیزهایی که از قبل مکتوب شد برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم" رساله پولس به رومیان 15: 4.
آنچه خواهید شنیددو دانشجوی الهیات، در پی انجام پروژه مشترک خود، به دنبال یافتن معنا و نقش امید در زندگی انسان هستند. شما شنونده عزیز آیا از معنای حقیقی امید آگاهید؟
با این نمایش همراه ما باشید.

اميد

00:00

00:00

  • اميد

radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))