آنچه خواهید شنیدفرناز، خانم جوانیست که با رفتارهای همسرش دچار مشکل شده و این مشکل را با شبان کلیسا در میان می گذارد. شبان کلیسا، آرش، برای بررسی مشکل فرناز، جلسه ای به همراه همسر خود مونا، که مشاور کتاب مقدسی است، ترتیب می دهد. با این نمایش با ما همراه باشید."> نمایشنامه - سلطه طلبيسلطه طلبي


افراد سلطه طلب تدبیرگران ماهری هستند، آنان هنر هدایت کردن دقیق و زیرکانۀ خود را بدقت طرح ریزی می کنند و با بهره جستن از راه کار های غیر مستقیم، غیر منصفانه یا فریب کارانه، اشخاص یا رویدادها را کنترل می کنند، کسب رضایت انسان ها ریشۀ سلطه طلبی است آنانی که تحت سلطه قرار گرفته اند به دیگران اجاز داده اند تا کنترلی بر آنها داشته باشند که تنها خدا باید آن کنترل را داشته باشد.
کتاب خروج 20: 3 بیان میدارد که : "تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد".
آنچه خواهید شنیدفرناز، خانم جوانیست که با رفتارهای همسرش دچار مشکل شده و این مشکل را با شبان کلیسا در میان می گذارد. شبان کلیسا، آرش، برای بررسی مشکل فرناز، جلسه ای به همراه همسر خود مونا، که مشاور کتاب مقدسی است، ترتیب می دهد.
با این نمایش با ما همراه باشید.

سلطه طلبي

00:00

00:00

  • سلطه طلبي

radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))