آنچه خواهید شنیدشایان، مرد جوانی است که دچار بیماری پرخوری شده و خود از این موضوع آگاه نیست، خواهر شایان، شبنم پس از آگاهی از این موضوع، سعی دارد به کمک مادر خود، به شایان کمک کند. با این نمایش با ما همراه باشید."> نمایشنامه - پرخوريپرخوري


"اگر اندک خوب است زیاد بهتر است" در عالم حقیقت همیشه موضوع این نیست، به ویژه وقتی که پرخوری منجر به برآیندهای منفی همچون ورطۀ افراط یا اجبار در خوردن می گردد، دلایل ممکن است که متفاوت باشند، اغلب اما یک خلأ احساسی و عاطفی یا معنوی و روحانی تلاش می کند تا با سیری موقتی بجای اقناع دائمی راضی شود.
"هرچیزی که بر کسی غلبه یافته باشد او نیز غلام آن است." (رسالۀ دوم پطرس 2: 19).
آنچه خواهید شنیدشایان، مرد جوانی است که دچار بیماری پرخوری شده و خود از این موضوع آگاه نیست، خواهر شایان، شبنم پس از آگاهی از این موضوع، سعی دارد به کمک مادر خود، به شایان کمک کند.
با این نمایش با ما همراه باشید.

پرخوري

00:00

00:00

  • پرخوري

radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))