آنچه خواهید شنیدشادی متوجه می شود دوست و همکارش، غزل، که به تازگی از طریق او، با مسیح آشنا شده است، درگیر هراس از فضای بسته است، از این رو می کوشد با کمک مشاور کتاب مقدسی کلیسا، فرزاد، راهی برای کمک به او بیابد. با این نمایش همراه ما باشید."> نمایشنامه - هراس هاهراس ها


برداشت نادرست، انتقاد، تمسخر ... . آیا شما دچار هراسی ماندگار و گنگ هستید، که به هیچ طریقی دست از سر شما بر نمی دارد؟
این نوع از ترس بسیار مفرط بوده و در قیاس با اندازه حقیقی تهدید تناسبی ندارد و هر گستره ای از زندگی شما را تحت تاثیر قرار می دهد.
"مترس زیرا که من با تو هستم و مشوّش مشو زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم نمود و البتّه تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد" (اشعیا 41: 10).
آنچه خواهید شنیدشادی متوجه می شود دوست و همکارش، غزل، که به تازگی از طریق او، با مسیح آشنا شده است، درگیر هراس از فضای بسته است، از این رو می کوشد با کمک مشاور کتاب مقدسی کلیسا، فرزاد، راهی برای کمک به او بیابد.
با این نمایش همراه ما باشید.

هراس ها

00:00

00:00

  • هراس ها

radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))