مديريّت اضطراب و تشويش


آیا شما در نقطه در هم شکستن قرار گرفته اید؟
آیا احساس می‌کنید که آتش زیر خاکستر و آمادۀ غلیان و جوشش هستید؟ در حالی که فشار عصبی و استرس می‌تواند به عنوان یک فشار مثبت به کار آید که حاصلش انگیزه و جنبش است اما اغلب اوقات فشاری منفی است که شما را به ورطه‌های پریشانی، خطر یا تباهی منحرف می کند.
مهم نیست که اوضاع و رخدادها چقدر پرتنش و پر از دغدغه هستند، به این دلگرم باشید که با خدا می‌توانید هم آرامی و هم استراحت را بیابید.
"بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گران باران، من شما را آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتاده دل می‌باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک" انجیل متی 11: 28- 30 .

مديريّت اضطراب و تشويش

00:00

00:00

  • مديريّت اضطراب و تشويش

radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))