آنچه خواهید شنید خانم سفری که به تازگی به مسیح ایمان آورده با مشکلی روبروست. متاسفانه زندگی او با همسرش که او و فرزندش را ترک کرده اثرات عمیقی بر روحیه او و دختر نوجوانش گذاشته. او قصد دارد این مشکلات را با مشاور کتاب مقدسی کلیسا آقای مقدم در میان بگذارد و از او راه چاره ای بخواهد. با این نمایش همراه ما باشید ."> نمایشنامه - قرباني بودنقرباني بودن


اگر شما در آسیب روانی فلج کنندۀ گذشتۀ خود زندگی می کنید و امیدوار هستید تا از شر آن خلاص شوید، پس امیدوار بمانید.
خدا می خواهد که به شما کمک کند که به گذشتۀ دردناک خود و الگوهای ویرانگری که حاصل ذهنیت قربانی و آزردۀ شماست قلبه و پیروزی یابید. با روبرو شدن با گذشته و پذیرش مسئولیت برای شفا یافتن خویش می توانید ورطۀ قربانی بودن را با مسیر پیروزی معاوضه کنید.
"به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار نشوید" ( رسالۀ پولس به غلاطیان 5: 1 ).
آنچه خواهید شنید
خانم سفری که به تازگی به مسیح ایمان آورده با مشکلی روبروست. متاسفانه زندگی او با همسرش که او و فرزندش را ترک کرده اثرات عمیقی بر روحیه او و دختر نوجوانش گذاشته. او قصد دارد این مشکلات را با مشاور کتاب مقدسی کلیسا آقای مقدم در میان بگذارد و از او راه چاره ای بخواهد.
با این نمایش همراه ما باشید .

قرباني بودن

00:00

00:00

  • قرباني بودن

radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))