مقدمه ای بر عهد عتیق


واژه «عهد» ترجمهايست از واژه عبري berîth .در عهد جديد ،هم واژه پيمان و هم عهد ترجمهایي هستند از معادل يوناني آن (diathēkē) .در عنوان متون مقدس به نظر مفهوم «عهد» بسيار بارز است زيرا کتاب ها يك پيمان، اتحاد، و يا عهدي را ميان خدا و قوم او برقرار ميکنند.
اين قسمت بدين منظور عهد عتيق ناميده شده است تا آن را از عهد «جديد» مجزا آند، اگرچه «عهد قديميتر» به نظر عنوان بهتري است چرا که در نظر برخي عتيق يا قديمي بيانگر اين موضوع است که نيازي به آموختن آن نيست. از نگاه روحاني، تاريخي، و فرهنگي اين اشتباهيست بسيار مهلك. درحاليكه ايماندارِ به مسيح دايماً به آن قسمت از کلام خدا که به طور خاص از خداوند ما، کليسايش و انتظار او از شاگردانش صحبت ميکند، نميتوان اهميت عهد عتيق را براي يك ايماندار ناب ناديده گرفت

بخش های این کتاب


کتب عهد عتیق

کتب آپوکریفا , تاریخ نگارش, درون مایه, ...

  بارگزاری کتاب تفسیری مقدمه ای بر عهد عتیق


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))