تفسیر کتاب دوم سموئیل


«داود پادشاه قھرمان بزرگ اين کتاب است، و وقتی که در نور گام بر میدارد معرف غنای مسيح پادشاه است. بخش اول اين کتاب حاوی پيروزی ھایی است که زندگی او را با ايمان و ستيز گره میداد. بخش دوم کتاب حاوی شکست ھایی است که او متحمل شد، آنگاه که موفقيت و کاميابی، او را از راه ايمان منحرف کرد و درھای خودمختاری را بر وی گشود »
جرج ويليامز (George Williams)

محتوای این کتاب


رسيدن داود به قدرت

سوگ داود بر مرگ سموئيل و يوناتان , مسح داود به عنوان پادشاه يھودا , درگيری با خاندان شاول , ...

سقوط داود

جنايت عليه بتشبع و اوريا , اعتراف نزد خداوند ,

مشکلات داود

تجاوز امنون به تامار , انتقام ابشالوم از امنون و فرار او , برگشت ابشالوم به اورشليم , ...

ضميمه

قحطی و خاتمه آن , سرود شکرگزاری داود , مردان شجاع داود , ...

  بارگزاری کتاب تفسیری تفسیر کتاب دوم سموئیل


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))