مقدمه ای بر رسالات شاعرانه


برخي براين عقيده اند كه در ترجمه بخش ھاي شاعرانه كتاب مقدس عنصر «شعر» فراموش شده است. ولي خوشبختانه چنين نيست و يا حداقل وقتي صحبت از شعر عبري عھد عتيق ميشود، اين نظريه گزافه گوئي است. از سوي ديگر ما قانون شعر را براساس اشعار كلاسيك انگليسي و فرانسوي قرار داده ايم، يعني شعر را در يك قالب موزون و ساختمار خاص تعريف ميكنيم كه در اين حالت ترجمه آن به ساير زبان ھا مشكل و ناموفق است

محتوای این کتاب


كتابھاي شاعرانه

ايوب ,مزامير ,امثال , ...

لذت بردن از رسالات شاعرانه 


توازن 

تقارن ھمسو ,تقارن متناقض ,تقارن تفصيلي , ...

نقوش ادبي 

مقایسه ,Alliteration ,Anthropomorphism , ...

  بارگزاری کتاب تفسیری مقدمه ای بر رسالات شاعرانه


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))