تفسیر کتاب هوشع نبی


ما در کتاب ھوشع نبي شاھد قویترين مكاشفات در رابطه با ماھيت گناه مي باشيم. اين كتاب واضح ترين تفسير از قدرت محبت خدايي است. ھيچ كس نمي تواند رساله ھوشع نبي را بخواند، بي آنكه در دل خود احساس غم و اندوه نكرده باشد. اين رساله انسان را به بيکرانگي و شناخت اين مھم مي رساند كه گناه دل خدا را مي آزارد
جي كمپل مورگان ( G. Campbell Morgan )

محتوای این کتاب


مطرود شدن قوم توسط سه فرزند ھوشع به تصوير كشيده شده است


وعده احياء بني اسرائيل 


افكار خدا بر عليه بيايماني قوم اسرائيل و داوري اش 


پيش گوئي اسرائيل متبارك در آينده 


آمرزش ھمسر ھوشع، نماد بازگشت نھائي به سوي يھوه 


تضاد خدا با مردمش 

گناه انسانھا , گناه كاھنان , بت پرستي مردم , ...

خدا در خشم رحمت را به ياد ميآورد 


درخواست اسرائيل براي بازگشت و برخوردار شدن از بركات خدا 

  بارگزاری کتاب تفسیری تفسیر کتاب هوشع نبی


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))