تفسیر کتاب یوئیل نبی


« کتاب يوئيل احتمالاً يكي اولين نبوت ھاي مكتوب بوده است، بنابراين نگرش ارزشمندي در تاريخ نبوت ميباشد، بخصوص اينكه مزين به چارچوبي براي زمان ھاي آخر است كه به درستي توسط بقيه كتب مقدسه بعد از خودش تابعيت شده است. خدا با الھام به يوئيل نبي سبك جديدي شروع نمود، و بدان ترتيب نژاد انسان را براي پايان اين زندگي زودگذر آماده ساخت، و زمينه اي از حكميّت طرح خود را به انسان ارائه داد. انبياء بعد از جمله حتي خداوند ما فقط ميبايست اين زمينه را تشريح نمايند، ولي ھماھنگ با ذات الھي كتاب مقدس ھرگز از آن مسير مكاشفه اوليه تخطي نكردند »
مونتگيو ميلس ( Montague Mills )

محتوای این کتاب


تشريح بلاي ملخ

بلاي غيرقابل پيش بيني , تأثير اين بلا بر میگساران , تأثير اين بلا بر کاهنان , ...

تشريح ھجوم دشمن 


تقاضاي خدا از يھودا براي بازگشت 


تعيين روزه 


وعده نجات خدا 

پيشرفت مادي , نابودي دشمن , حلول روح خدا , ...

  بارگزاری کتاب تفسیری تفسیر کتاب یوئیل نبی


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))