تفسیر کتاب خروج


« براي كساني كه الاھيات را الزاماً تشريحي از اعمال خدا ميدانند، خروج 1: 15 نمونه اي عالي از اين جنبه است، كه ديگر روايات كتاب مقدسي را ميتوان حول اين قسمت گردآوري نمود. براي آندسته از افرادي كه عھد عتيق را محصول پرستش در زندگي جامعه اسرائيل ميدانند، در مركز اين كتاب واقعه فصح با يكي از بزرگترين و شاخصترين اعياد اسرائيل مواجه ميشويم.... براي كساني كه تورات خدا يعني شريعت را موضوع اساسي و تفكر اسرائيل در سالھاي بعدي بر ميشمرند، خروج حاوي واقعه اعطاي شريعت است و شالوده شريعت را در قالب ده فرمان ارايه ميكند » .
(R. Alan Cole) — ان کل

بخش های این کتاب


طرح کلی کتاب

تاریخی کلی از وقایع ثبت شده در کتاب خروج

  بارگزاری کتاب تفسیری تفسیر کتاب خروج


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))