مندرجات عهد جدید


ارزش تاریخی و روحانی این نوشته ها نسبت به تعداد و حجم آنها خارج از هر مقیاس و معیاری است و تاثیرشان بر زندگی و تاریخ بشر فراتر از هر محاسبه ای است. در اینجا شاهد اوج روزی هستیم که طلوع کرده و به باغ عدن ختم می شود. مسیح نبوت های عهد عتیق، تبدیل به مسیح تاریخی اناجیل ، مسیح تجربیات در رسالات و مسیح جلال در مکاشفه می گردد.
گراهام اسکروجی

محتوای این کتاب


مقدمه بر عهد جدید

عنوان "عهد جدید" , کتب بر حق عهد جدید , نگارش , ...

  بارگزاری کتاب تفسیری مندرجات عهد جدید


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))