مقدمه بر اناجیل


ھر کسی که ادبيات را مطالعه کرده باشد با رمان، نمايش، شعر و زندگینامه و نيز ديگر آثار و سبک ھای ادبی آشنا است. اما وقتی خداوند ما عيسی مسيح به زمين آمد، مقوله ادبی کاملاً جديدی مورد نياز بود که ھمان انجيل است. اناجيل ھر چند شاخصه ھای زندگینامه ای پر رنگی دارند اما زندگینامه نيستند. ھر چند حاوی مثل ھایی از قبيل پسر گمشده و سامری نيکو ھستند که مانند ديگر داستان ھای ادبی جالب و جذاب هستند اما داستان نيستند. برخی از مثل ھای انجيل حتی به صورت داستان ھای بلند يا کوتاه بازنويسی شده اند. اناجيل گزارش ھای مستند نيستند و با اين وجود حاوی روايت ھایی دقيق اما به وضوح فشرده از گفتگوھا و خطابه ھای خداوند ما ھستند

محتوای این کتاب


مقدمه بر اناجیل 

اناجیل با شکوه ما , چهار نماد , چهار قرائت , ...

  بارگزاری کتاب تفسیری مقدمه بر اناجیل


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))