تفسیر انجیل به روایت لوقا


"زیباترین کتاب دنیا" توصیفی بسیار تحسین برانگیز است، مخصوصا اگر از جانب انسانی شکاک باشد. با این حال این جمله ارزیابی منتقد فرانسوی از انجیل لوقاست. کدام ایمان دار نکته بین قادر است شاهکار الهی انجیل نویس را زیر سوال ببرد؟ احتمالا لوقا تنها نویسنده غیر یهودی است که خدا وی را برای نگاشتن کلام خود برگزید و این امر می تواند جواب این سوال باشد که چرا این کتاب برای وارثان فرهنگ یونانی رومی جذاب است.

محتوای این کتاب


هدف و روش لوقا


ظهور پسر انسان و پیشگام او


آمادگی پسر انسان برای خدمت


پسر انسان اقتدار خود را به اثبات می رساند


پسر انسان خدمت خود را تشریح می کند


پسر انسان خدمت خود را گسترش می دهد


افزایش مخالفت ها با پسر انسان


تعلیم و شفا در راه اورشلیم


پسر انسان شاگردان خود را تعلیم می دهد


پسر انسان در اورشلیم


رنج و مرگ پسر انسان


پیروزی پسر انسان

  بارگزاری کتاب تفسیری تفسیر انجیل به روایت لوقا


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))