تفسیر رساله به رومیان


رومیان همیشه در صدر نامه های پولس قرار داشته و حق نیز همین است. از آنجا که کتاب اعمال رسولان با ورود پولس به روم پایان می یابد، منطقی است که بخش رسالات عهدجدید با نامه آن رسول به کلیسای روم آغاز شود که قبل از ملاقات او با مسیحیان آنجا نوشته شده است. با قاطعیت بیشتری می توان گفت که از منظر الهیات، رومیان مهمترین کتاب عهد جدید است که به الهیات سیستماتیک مسیحی که در کلام خدا یافت می شود، بسیار نزدیک است.

محتوای این کتاب


آموزه ای: انجیل خدا

مقدمه بر انجیل , تعریف انجیل , نیاز جهانی به انجیل , ...

مشیت الهی: انجیل و اسرائیل

گذشته اسرائیل , اسرائیل در زمان حال , آینده اسرائیل

اطاعت: کاربرد انجیل در زندگی

در تقدس شخصی , در خدمت از طریق عطایای روحانی , در ارتباط با جامعه , ...

  بارگزاری کتاب تفسیری تفسیر رساله به رومیان


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))