تفسیر رساله دوم قرنتیان


در حالی که رساله اول قرنتیان به طرز وسیعی مطالعه و موعظه شده، اما دوم قرنتیان همواره از سوی واعظان به دست فراموشی سپرده شده است. با این حال این رسانه بسیار پر اهمین است. تردیدی نیست که دشواری در امر ترجمه و سبک کنایه آمیز آن مزید بر علت شده است. شمار بسیار واژه های ایتالیک در ترجمه های قدیم و جدید کتاب مقدس بیانگر این امر است که چقدر باید تلاش شود تا این رساله پر از احساس در زبان انگلیسی مورد استقبال قرار گیرد.

محتوای این کتاب


تفسیر پولس از خدمت

تحیات ,خدمت تسلی به هنگام رنجها , تغییر برنامه سفر پولس , ...

خواهش پولس برای کامل کردن جمع آوری اعانه برای مقدسین در اورشلیم

الگوهایی خوب از بخشش سخاوتمندانه ,توصیه برای به انجام رساندن جمع آوری اعانات ,سه اصل خوب برای بخشش سخاوتمندانه , ...

حقایق پولس در رسالت

پاسخ پولس به مدعیان خود , قاعده کار پولس: در هم شکستن مزرعه جدید برای مسیح , هدف عالی پولس , ...

  بارگزاری کتاب تفسیری تفسیر رساله دوم قرنتیان


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))