تفسیر رساله اول به تسالونیکیان


اولین کتابی که بوسیله یک نویسنده مشهور نوشته می شود معمولا ارزش زیادی به عنوان نشان دهنده تاکید و عطای مکاتبه دارد . اول تسالونیکیان شاید اولین نامه الهامی پولس رسول باشد. نتیجه جالب تعالیم مسیحی که پولس رسول قادر بود در این رساله کوتاه به تسالونیکیان ارائه دهد واضحا نشان می دهد که بسیاری از تعالیمی که او در اینجا مورد بحث قرار می دهد توسط تسالونیکیان شناخته شده بوده اند. امروزه ربوده شدن و بازگشت ثانویه خداوند، اعتقاد شناخته شده ای است و مسیحیان پروتستان منتظر آن هستند. همیشه اینطو نبوده است.احیاء جذابیت این آموزه خصوصا از طریق نوشته های برادران اولیه در بریتانیای کبیر ( 1825 - 1850 ) به گستردگی بر اول تسالونیکیان استوار بودند. بدون این نامه کوتاه ما در فهم خود از نظریه های مختلف راجع به بازگشت مسیح جدا محروم می شدیم.

محتوای این کتاب


سلام ها


رابطه شخصی پولس با تسالونیکیان

شکرگزاری پولس برای تسالونیکیان , بازنگری پولس به خدمت ، پیام و رفتارش در تسالونیکیه , بازنگری عکس العمل تسالونیکیان در قبال انجیل , ...

نصایح عملی

تقدسی که اراده خدا را به انجام می رساند , محبتی که به فکر دیگران است , زندگی در نظر خارجیان , ...

تحیات پایانی به تسالونیکیان

  بارگزاری کتاب تفسیری تفسیر رساله اول به تسالونیکیان


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))