رسالات شبانی


«رسالات شبانی سهم مهمی در تاریخ کلیساي مسیحی دارند و بیش ار بقیه رسالات در فهرست کتب قانونی عهد جدید مورد اطمینان بوده اند. خواسته هاي این رسالات در نواي ملتمسانه اي به صورت نصایح عملی و جملات الهیاتی آمده است که ثابت شده براي مسیحیان چه از لحاظ شخصی و چه از لحاظ جمعی بی نهایت با ارزش هستند.»
دونالد گوتری - (Donald Guthrie)

محتوای این کتاب


رساله اول به تيموتائوس

  بارگزاری کتاب تفسیری رسالات شبانی


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))