تفسیر رساله اول به تیموتائوس


آن دسته از کسانی که کلیسا را از داشتن رسالات شبانی به عنوان رسالات اصیل پولس محروم میکنند در واقع به ایمان لطمه می زنند. از نظر ما مشکل آنها چندان در " واژگان غیر پولسی " نیست، چرا که این رساله سرشار از واژه های مورد استفاده پولس است. سبک ادبی رساله پیش از هر چیز عقاید و تعالیم این دسته از افراد را زیر سوال می برد.
هر کس که بدون چنین تصورات پیش پنداشته متن ای رساله را می خواند آن را حقیقی، زیبا و دارای قوت روحانی می یابد. در حقیقت کسانی که ابن رساله را از آن پولس نمی دانند به هنگام مطالعه این رساله این احساس قوی در آنها شکل می گیرد که اجزای نامه های اصیل پولس در تار و پود این کار به اصطلاح بی نظیر تنیده شده است! به عنوان مثال، ارنست رنان ( Ernest Renan ) محقق شک اندیش فرانسوی قرن گذشته، می نویسد: " برخی از عبارات این رسالات آن قدر زیبا هستند که ناخودآگاه این فکر به ذهن شخص خطور می کند که جعل کننده برخی از نوشته جات اصیل پولس را در دست داشته و آنها را در نگارش جعلی خود به کار برده است."

  بارگزاری کتاب تفسیری تفسیر رساله اول به تیموتائوس


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))