تفسیر رساله دوم به تیموتائوس


«رسالۀ دوم به تیموتائوس ... بیان احساس درونی پولس است، او که خـارج از فلسـطین تحـت هـدایت خـدا، جماعت خدا را بر روي زمین بنیاد نهاد، و این رساله با آگاهی از قصور و دور شدن کلیسا از اصول اولیه اي که وي آن را بنیاد نهاده بود نگاشته شده است»
جی. ان داربی ( J.N.Darby )

محتوای این کتاب


سلامهاي آغازین به تیموتائوس


توصیههائی به تیموتائوس

توصیه به وفاداري , توصیه به پایداري ,

وفاداري در برابر ارتدارد

وفاداري به مسیحیت حقیقیارتداد آیندهمرد خدا در برابر ارتداد

تقاضاها و سخنان شخصی

  بارگزاری کتاب تفسیری تفسیر رساله دوم به تیموتائوس


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))