تفسیر رساله دوم پطرس


[ دوم پطرس ] مسیح را می جوید و تکمیل مقاصد وی را انتظار می کشد.
حومریگحاوسن ( E.G. Homerighausen )

نقل قول مقدمه بالا خاطر نویسنده اش به طور خاص چشمگیر است چون این نویسنده مثل بسیاری از امروزی ها که این امر را که پطرس این نامه را نوشته است رد می کنند نیست. او همچنین می پذیرد که : " روح و شخصیت پطرس در اینجا وجود دارد. " این دو گفته بطور ضمنی سهم اصلی دوم پطرس را بطور خلاصه عنوان می کنند. در میان ظلمت نا امید کننده ارتداد، این نامه کوتاه به آمدن خداوند نظر می افکند. این رساله یادآور شخص پطرس و زندگی اوست ولی در عین حال مسیح را به همه کسانی که اجازه می دهند این نامه کوچک با ایشان سخن بگوید به تصویر می کشد.

  بارگزاری کتاب تفسیری تفسیر رساله دوم پطرس


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))