تفسیر رساله یهودا


چنانچه لوقا تاریخ مسیحیت را با اعمال رسولان آغاز می کند، یهودا انتخاب شده بود کتاب یکی مانده به آخر عهد جدید را بنویسد که عنوان مناسب، " اعمال مرتدین " بر آن نهاده شده است. یهودا ترجیح می داد که راجع به ایمان مسیحی با خانندگانش صحبت کند ولی تعالیم غلط آنقدر شایع شده بود که او به زور قلم را برداشت تا مقدسین را به پایداری " در آن ایمانی که یکبار به مقدسین سپرده شد " ترغیب کند.

  بارگزاری کتاب تفسیری تفسیر رساله یهودا


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))