تفسیر کتاب داوران


در كتاب داوران مطالب زيادي وجود دارد كه موجب تأسف خواننده ميشود. شايد ھيچ كتابي در كتاب مقدس به چنين روشني گواھي بر ضعف ھاي انساني ما نباشد. ولي در ضمن نشانه ھاي خطاناپذيري از شفقت خدائي و رنج پايدار نيز در اين كتاب ديده ميشود... آنچنانكه زندگي ھاي اين نجات دھندگان خرده پا مورد بررسي قرار گرفته است، احتمالاً شناخت نياز انسان ھاي دوران جديد به نجات دھنده اي بزرگتر، بي عيب، كسي كه ميتواند رھائي كامل را موجب شود، نه تنھا در زمان خود، بلكه براي ابديت مطرح شده است.
آرتور . ای . کاندال (Arthur E. Cundall)

محتوای این کتاب


بررسی و مرور وقایع

نگاهی به عقب ,نگاهی به پیش

ایام داوران

عتنئيل ,ایهود ,شمجر

فساد مذهبی ، اخلاقی و اجتماعی

مذھب ميخا مستقر ميشود ,ميخا و قبيله دان ,لاوي و كنيزش , ...

  بارگزاری کتاب تفسیری تفسیر کتاب داوران


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))