تفسیر کتاب روت


«کتاب کوچک روت، دنبالۀ طبيعی کتاب داوران است که شامل تنھا ٨۵ آيه است، که محصور در گلستانی از گل سرخ است، آنچنانکه در خلال رايحه گل ھای مرموزش، خواننده امروزی ھنوز ھم میتواند منظرۀ خرابه ھای پرت اسرائيل را، در اين سو و آن سوی اردن، مشاھده کند. اھميت و زيبائی اين داستان کوتاه را نمیتوان به سادگی برشمرد. ارزش تاريخی و خلوص و جذابيت، از شاخصه ھای اين کتاب کوچک است »
پائولوس کاسل (Paulus Cassel)

محتوای این کتاب


اقامت در موآب


برگشت به بیت لحلم


روت در مزرعه بوعز


خویشاوند حامی روت


بوعز سرپرستی بوعز را می پذیرد


نسب نامه پادشاهی داوود

  بارگزاری کتاب تفسیری تفسیر کتاب روت


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))