تفسیر کتاب اول سموئیل


در صورت نبود كتاب ھاي اول و دوم سموئيل شكافي بزرگ در ميان كتب عھد عتيق وجود مي داشت. كتاب سموئيل در اصل يك كتاب بوده است كه در ترجمه سپتور جنت به دو بخش تقسيم شده است و ھر نسخه و ترجمه ديگر كتاب مقدس از جمله نسخه عبري اين روش را پيروي كرده است.
ميليون ھا نفر يھودي و مسيحي اين كتاب جذاب، از داستانھاي سموئيل، داود و جوليات ، داود و يوناتان، فرار داود از دست شاول، محبت داود نسبت به مفيبوشت و تأثر داود از عصيان پسرش ابشالوم و مرگ او، نيروي روحاني كسب كردهاند.
در سطوح بالاتر فرضيه اي، خوانندگان بالغ كتاب سموئيل پيمان داودي را و توازن دردناك آن با زنای داود با بتشبع كه نسل او را نيز فاسد نمود، آموخته اند.
كتاب اول و دوم سموئيل چون پلي است در ميان كتاب داوران و استقرار كامل پادشاھي داود. اين دو كتاب جايگاه منحصر به فردي در تاريخ اسرائيل دارند.

محتوای این کتاب


رسالت سموئيل تا مسح شاول

تولد و دوران کودکی سموئیل , سرود حنّا , عیلی و پسران شریرش , ...

سلطنت شاول تا مطرود شدنش

تدھين و تثبيت شاول , تدھين و تثبيت شاول , تمرد شاول و مطرود شدنش

زندگي داود تا زمان مرگ شاول

مسح شدن داود توسط سموئيل , داود در خدمت شاول , شكست جوليات , ...

مرگ شاول

  بارگزاری کتاب تفسیری تفسیر کتاب اول سموئیل


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))