اول پادشاهان


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  

باب ۴


۱   سلیمان، پادشاه تمام اسرائیل بود

۲   و درباریان بلند پایهٔ او عبارت بودند از:رهبر کاهنان: عزریا پسر صادوق.

۳   منشی: الیحورف و اخیا، پسر شیشه.بایگان: یهوشافاط، پسر اخیلود.

۴   فرماندهٔ ارتش: بنایاهو، پسر یهویاداع.کاهن: صادوق و ابیاتار.

۵   سرپرست فرمانداران: عزریا، پسر ناتان.مشاور پادشاه: کاهن زابود، پسر ناتان.

۶   سرپرست خدمتکاران کاخ: اخیشار.سرپرست کارهای کارگران اجباری: ادونیرام، پسر عَبد.

۷   سلیمان دوازده نفر استاندار برای تمام اسرائیل انتخاب کرد و آنها مسئول تهیّه غذای دربار بودند، هر کدام یک ماه در سال مسئول تدارکات دربار بودند.

۸   این است نامهای دوازده استاندار و مناطقی که سرپرستی می‌کردند:بن‌هور، در کوهستان افرایم.

۹   بندَقَر، در شهرهای ماقص، شبلعیم، بیت شمس و ایلون بیت حانان.

۱۰   بنحَسَد در اروبوت، سوکوه و تمام ناحیهٔ حافر،

۱۱   بن‌ابیناداب که با تافت دختر سلیمان ازدواج کرده بود: در تمام منطقهٔ دُر.

۱۲   بعنا، پسر اخیلود: در شهرهای تعنک، مجدو و تمام سرزمینهای نزدیک بیت شان، حوالی صرتان و جنوب شهر یزرعیل تا شهر آبل محوله و شهر یقمعام.

۱۳   بن‌جابر، در شهر راموت واقع در جلعاد و روستاهایی که در جلعاد به خاندان یاعیر از فرزندان منسی بود و ناحیهٔ ارجوب در باشان، شصت شهر بزرگِ دیواردارِ دیگر که دروازه‌هایشان پشت‌بند برنزی داشت.

۱۴   اخیناداب پسر عدو، در محنایم.

۱۵   اخیمعص، او با باسمت دختر سلیمان، ازدواج کرده بود، در سرزمین نفتالی

۱۶   بعنا پسر حوشای، در منطقهٔ اشیر و شهر بعلوت.

۱۷   یهوشافاط، پسر فاروح، در یساکار.

۱۸   شمعی، پسر ایلا، در بنیامین.

۱۹   جابر، پسر اوری، در سرزمین جلعاد که شامل سرزمینهای سیحون، پادشاه اموریان و عوج، پادشاه باشان می‌شد.به جز این دوازده نفر، مقام دیگری بود که مسئول تمام سرزمین بود.

۲۰   جمعیّت مردم اسرائیل و یهودا مانند ریگ دریا بی‌شمار بود؛ آنها می‌خوردند و می‌نوشیدند و شادمان بودند.

۲۱   قلمرو پادشاهی سلیمان شامل تمام ملّتها از رود فرات و فلسطین تا مرز مصر می‌بود که در تمام طول عمر او مطیع بودند و به او مالیات می‌پرداختند.

۲۲   مصرف روزانهٔ دربار سلیمان عبارت بود از: معادل پنج تُن آرد و ده تُن بلغور،

۲۳   ده گاو از طویله، بیست گاو از چراگاه، صد گوسفند و همچنین آهو، گوزن، غزال و مرغهای چاق.

۲۴   قلمرو فرمانروایی او را تمام قسمت غربی رود فرات و از تِفسَح تا غزه و تمام سرزمینهای پادشاهان ماورالنهر تشکیل می‌دادند. و در سراسر سرزمینهای اطراف او صلح و آرامش حکمفرما بود.

۲۵   در زمان حیات سلیمان، مردم اسرائیل و یهودا در امنیّت زندگی می‌کردند و هر خانواده تاکستان و باغ انجیر خود را داشت.

۲۶   همچنین سلیمان چهل هزار آخور برای اسبهای ارّابه‌هایش و دوازده هزار سوارکار داشت.

۲۷   دوازده فرماندار او، هریک مسئول تهیّه مواد غذایی سلیمان و درباریان برای مدّت یک ماه بود. ایشان همواره تمام نیازها را فراهم می‌آوردند.

۲۸   هر فرماندار سهم جو و کاه خود را برای اسبان ارّابه‌ها و سایر اسبان در مکان مقرّر می‌آوردند.

۲۹   خدا به سلیمان بینش و خردی شگفت‌انگیز و دانشی بی‌نهایت بخشید.

۳۰   سلیمان از خردمندان شرق و مصر خردمندتر بود.

۳۱   او خردمندترین مرد بود. او داناتر از ایتان ازراحی و پسران ماحول، یعنی حیمان، کلکول و دردع بود. شهرت او به همهٔ سرزمینهای همسایه رسید.

۳۲   همچنین او سه هزار مَثَل گفت و یک‌هزار و پنج سرود نوشت.

۳۳   او دربارهٔ درختان و گیاهان از درخت سرو لبنان گرفته تا زوفا که در روی دیوار می‌رویند، سخن گفت. او همچنین دربارهٔ حیوانات، پرندگان، خزندگان و ماهیان سخن گفت.مردم از همه‌جا می‌آمدند تا حکمت سلیمان را بشنوند و نمایندگان پادشاهان روی زمین برای مشورت پیش او می‌آمدند.

۳۴   مردم از همه‌جا می‌آمدند تا حکمت سلیمان را بشنوند و نمایندگان پادشاهان روی زمین برای مشورت پیش او می‌آمدند.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))