ناحوم


باب : ۱  ۲  ۳  

باب ۲


۱   اى نینوا، دشمنان بر تو حمله مى‌آورندو با نیروى نظامى خود تو را خراب و ویران مى‌کنند.پس دیوارهایت را محافظتو از جاده‌هایت مراقبت نما. قوایت را جمع کنو براى جنگ آماده باش.

۲   (دشمنان، شکوه و عزّت اسرائیل را از بین بردند، امّا خداوند دوباره آن را به آنها برمى‌گرداند، همان‌گونه که قبل از حملهٔ دشمن بود.)

۳   دشمنان با سپرهاى سرخ مسلّح هستند،لباسهاى قرمز نظامى پوشیده‌اند.آنها آمادهٔ حمله می‌شوند!ارّابه‌های آنها مثل آتش می‌درخشد!اسبهای آنها سُمهایشان را بر زمین می‌کوبند.

۴   ارّابه‌ها در جاده‌ها و میدانها به سرعت پیش مى‌روند.مانند مشعل مى‌درخشند و مثل برق مى‌دوند.

۵   سرکردگان نظامى احضار مى‌شوندهمان‌طور که به جلو می‌روند می‌لغزند.با عجله به‌ طرف دیوارها مى‌دوندو منجنیق‌هاى خود را آماده مى‌کنند.

۶   بندهاى آب باز شده‌اندو کاخ شاهى به وحشت افتاده است.

۷   ملکه را برهنه کرده با خود به اسیرى برده‌اندو کنیزانش مانند فاخته ناله مى‌کنندو سینه‌زنان به دنبالش مى‌روند.

۸   شهر نینوا مانند حوض آبى استکه سوراخ شده باشد،ساکنان آن فرار مى‌کنندو به فریاد کسانى‌‌که آنها را از فرار بازمى‌دارند، توجّه نمى‌کنند.

۹   خزانه‌هاى شهر پُر از اشیاى نفیس است.نقره‌ها را تاراج کنید!طلاها را به یغما ببرید!

۱۰   شهر نینوا، ویران و متروک شده است.دلها از ترس فرو مى‌ریزد،زانوها مى‌لرزند، براى مردم نیرویی نماندهو رنگ از چهره‌ها پریده است.

۱۱   کجاست آن شهرىکه زمانى بیشهٔ شیرمردانو مسکن شیر بچّه‌ها بود.شهری که شیرهای نر و شیرهای جوان به آن می‌روندو شیربچگان در آن امنیّت دارند.

۱۲   مردانش مثل شیر دشمنان را مى‌دریدندو همسر و فرزندان خود را با شکار سیر مى‌کردندو خانه‌هایشان از اجساد دریده شده پُر بود.خداوند متعال مى‌فرماید: «من دشمن تو هستم! ارّابه‌هایت را مى‌سوزانم. سربازانت را در جنگ هلاک مى‌کنم. تمام مال و دارایى را که از مردم گرفته‌اى، از تو مى‌گیرم و دیگر کسى به پیغام و تقاضایت توجّهى نمى‌کند.»

۱۳   خداوند متعال مى‌فرماید: «من دشمن تو هستم! ارّابه‌هایت را مى‌سوزانم. سربازانت را در جنگ هلاک مى‌کنم. تمام مال و دارایى را که از مردم گرفته‌اى، از تو مى‌گیرم و دیگر کسى به پیغام و تقاضایت توجّهى نمى‌کند.»


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))