صفنيا


باب : ۱  ۲  ۳  

باب ۳


۱   وای به حال اورشلیم سرکش، شهر آلوده و ستمگر.

۲   به صدای خداوند گوش نمی‌دهد و نصیحت نمی‌پذیرد. به خداوند اعتماد نمی‌کند و از او کمک نمی‌طلبد.

۳   حاکمان آن مانند شیرهای غرّان و قضات آن مثل گرگهای گرسنهٔ شب هستند که از شکار خود تا صبح چیزی باقی نمی‌گذارند.

۴   انبیای آن خودخواه و فاسد می‌باشند، کاهنانش مقدّسات را بی‌حرمت می‌سازند و از احکام خداوند تجاوز می‌نمایند.

۵   خداوند هنوز هم در آن شهر حضور دارد. او عادل و با انصاف است و بی‌عدالتی نمی‌کند. هر بامداد عدالت خود را به مردم نشان می‌دهد، امّا با وجود این، بدکاران با بی‌شرمی به کارهای شرم آور خود ادامه می‌دهند.

۶   خداوند می‌فرماید: «من اقوام زیادی را از بین برده‌ام. شهرهایشان را ویران و دیوارها و بُرجهای آنها را خراب کرده‌ام. شهرها متروک و کوچه‌ها خالی شده‌اند و یک نفر هم باقی نمانده است.

۷   گفتم شاید مردم از من بترسند و به نصایح من گوش کنند و آنچه به آنها تعلیم داده‌ام، فراموش نکنند، امّا آنها توجّهی نکردند و به کارهای فاسد خود ادامه دادند.»

۸   خداوند می‌فرماید: «صبر کنید، روزی که علیه اقوام جهان برخیزم و آنها را محکوم سازم بزودی می‌رسد. من تصمیم گرفته‌ام که تمام ملل و همهٔ سلطنت‌ها را جمع کنم و خشم خود را بر آنها بریزم. تمام دنیا در آتش غیرت من گداخته خواهد شد.

۹   «آنگاه به مردم جهان زبان پاک عطا می‌کنم تا فقط نام مرا یاد کنند و تنها مرا بپرستند.

۱۰   قوم پراکندهٔ من از آن‌سوی رودهای حبشه با هدایای خود برای عبادت من خواهند آمد.

۱۱   در آن زمان شما ای قوم من، دیگر از سرکشی‌ها و کارهایی که علیه من کرده‌‌اید، شرمنده نمی‌شوید. تمام مردم متکبّر و خودخواه را از میان شما دور می‌کنم. بعد از آن دیگر در کوه مقدّس من غرور و تکبّر وجود نخواهد داشت.

۱۲   در آنجا کسانی‌که فروتن و متواضع هستند و به من پناه می‌آورند، باقی خواهند ماند.

۱۳   آنهایی که در اسرائیل باقی می‌مانند، دیگر به کارهای زشت دست نمی‌زنند، دروغ نمی‌گویند، فریب نمی‌دهند، بلکه در کامیابی و امنیّت زندگی می‌کنند و کسی نمی‌تواند آنها را بترساند.»

۱۴   ای قوم اسرائیل، سرود بخوانید و شادی کنید!ای اورشلیم، از صمیم قلب آواز شادمانی را بلند کن!

۱۵   خداوند از مجازات تو صرف نظر کردهو دشمنانت را شکست داده است.خداوند، پادشاه اسرائیل، همراه توستو دیگر از چیزی نخواهی ترسید.

۱۶   در آن روز به صهیون می‌گویند:«نترس! دلیر و قوی باش!

۱۷   خداوند خدایت با تو می‌باشد؛قدرت او تو را پیروز خواهد کرد.خداوند از تو خشنود است.و در عشق خود به تو زندگی تازه خواهد داد.»

۱۸   خداوند می‌فرماید:«من بلایا را از شما دور می‌سازم،و شما را از پریشانی بیرون می‌آورم.

۱۹   روز جزای کسانی‌که بر تو ظلم کرده‌اند فرا می‌رسد.مردمان لنگ را نجات می‌دهمو تبعیدشدگان را به وطنشان بازمی‌گردانم.ننگشان را به عزّت و افتخار تبدیل می‌کنمو آن وقت تمام دنیا آنها را تحسین می‌کنند.در آن زمان همهٔ شما را به خانه می‌آورم،شما را در جهان مشهور می‌سازمو دوباره شما را کامیاب می‌گردانم.»این را خداوند فرموده است.

۲۰   در آن زمان همهٔ شما را به خانه می‌آورم،شما را در جهان مشهور می‌سازمو دوباره شما را کامیاب می‌گردانم.»این را خداوند فرموده است.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))