تثنیه


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  

باب ۳۲


۱   «ای آسمان و زمین سخنان مرا بشنوید!و به آنچه می‌گویم گوش فرا دهید.

۲   تعالیم من مانند قطرات باران فرو خواهد ریخت،و مانند شبنم به زمین خواهد نشست،سخنان من، چون باران بر گیاهان تازه روییده خواهد بارید،مانند بارانی است آرام، بر سبزه‌های لطیف.

۳   زیرا من نام خداوند را می‌ستایم.و قوم او عظمت او را خواهند سرود.

۴   «خداوند محافظ بزرگ توست،کامل و عادل در همهٔ راهها.خداوند شما، با وفا و قابل اعتماد است،او امین و صادق می‌باشد.

۵   امّا شما بی‌وفا گشته‌اید و لیاقت فرزندی او را ندارید،ملّتی گناهکار و فریبکارید.

۶   ای قوم احمق و نادان!آیا به این طریق، تلافی خوبی‌های او را می‌کنید؟آیا او پدر و آفریدگار شما نیست؟آیا او نبود که شما را خلق کرد و از شما قومی‌ ساخت؟

۷   «ایّام گذشته را به‌یاد آورید، به سالهای قدیم بیندیشید،و از نیاکانتان بپرسید تا به شما نشان دهند.از ریش‌سفیدانتان سؤال کنید تا به شما بگویند.

۸   خدای متعال سهم هر قوم را داد؛و برای هر کدام از آنها، جایی برای زندگی بخشید،و مرزهای آنها را به نسبت تعداد بنی‌اسرائیل تعیین کرد.

۹   او فرزندان یعقوب را برای خودش برگزید.

۱۰   «او قوم اسرائیل را در بیابانو در صحرای خشک و سوزان، سرگردان یافت.او مثل تخم چشم خود، از آنها مراقبت کرد و آنها را پناه داد.

۱۱   مانند عقابی که به جوجه‌های خود پرواز می‌آموزدو با بالهای گستردهٔ خود آنها را در ایمنی می‌گیرد،خداوند اسرائیل را از سقوط نجات داد.

۱۲   خداوند به تنهایی آنها را هدایت کرد،بدون کمک خدایان دیگر.

۱۳   «او آنها را بر فراز کوهها جای داد.و آنها از محصول زمین خوردند.آنها در میان صخره‌ها عسل وحشی یافتند.و درختان زیتون آنها در زمین سنگلاخ رشد کرد.

۱۴   گاوها و بُزهای آنها شیر فراوان دادند.آنها بهترین گوسفندان، بُزها و گاوها،بهترین گندم، و بهترین شراب را داشتند.

۱۵   «قوم خداوند ثروتمند، امّا سرکش شدند؛آنان فربه و سیر شدند.آنها خداوند، آفریدگار خود را ترک کردندو نجات‌دهندهٔ نیرومند خود را رد کردند.

۱۶   با خدایان بیگانهٔ خود غیرت خداوند را برانگیختندو با کارهای زشت خود او را به خشم آوردند.

۱۷   آنها برای خدایانی که واقعی نبودند، قربانی کردند؛خدایانی که اجدادشان نمی‌شناختند،خدایانی که قوم اسرائیل هرگز پیروی نکرده بود.

۱۸   آنها خدایشان، نجات‌دهندهٔ توانای خویش را فراموش نمودندو خدایی را که به آنها حیات بخشید، از یاد بردند.

۱۹   «وقتی خداوند این کارها را دید، خشمگین شدو پسران و دختران خود را ترک کرد.

۲۰   خداوند فرمود: "من آنها را ترک می‌کنمتا ببینم که عاقبت آنها چه می‌شود،زیرا آنها مردمی سرکش و بی‌وفا هستند.

۲۱   با بُتهای خود مرا خشمگین کرده‌اند،با خدایان دروغین خود، غیرت مرا برانگیختند.پس من آنها را به وسیلهٔ کسانی‌که حتّی قومی به شمار نمی‌آیند، به خشم خواهم آورد.من آنها را به وسیلهٔ ملّتی ابله، به غیرت خواهم آورد.

۲۲   آتش خشم من برافروخته می‌شود و تا اعماق زمین فرو می‌رود،زمین و همهٔ چیزهایی را که در آن هستندو کوهها را از ریشه می‌سوزاند.

۲۳   «"آنها را به مصیبت‌های بی‌شمار مبتلا می‌کنمو هدف همهٔ تیرهای خود قرار می‌دهم.

۲۴   آنها از گرسنگی و تب، جان خواهند سپرد،آنها از بیماریهای مهلک، خواهند مرد.حیوانات وحشی را به جان آنها خواهم انداختو مارهای سمّی می‌فرستم تا آنها را بگزند.

۲۵   جنگ، مرگ را در خیابانها می‌آورد،ترس به خانه‌ها حمله خواهد کرد.مردان و زنان جوان خواهند مرد.نه کودکان نجات خواهند یافت و نه سالمندان.

۲۶   می‌خواستم آنها را پراکنده کنمتا خاطره‌ای از آنها در یاد کسی باقی نماند.

۲۷   امّا من نمی‌توانم اجازه دهم که دشمنانشان بگویندکه آنها قوم مرا شکست داده‌اند،درحالی‌که، این من بودم که آنها را شکست دادم."

۲۸   «اسرائیل قومی نادان است.آنها هیچ بینشی ندارند.

۲۹   اگر آنها خردمند بودند،می‌توانستند درک کنند که چرا شکست خورده‌اند.

۳۰   چرا هزار نفر از یک نفرو ده هزار نفرشان از دو نفر شکست خوردند؟چون خدای توانا، آنها را ترک کرده بود.خداوند آنها را به دست دشمن تسلیم نمود.

۳۱   دشمنان ایشان می‌دانند که خدایانشان ضعیف هستندو چون خدای اسرائیل قدرتمند نیستند.

۳۲   دشمنانشان مانند مردم سدوم و غموره فاسد می‌باشند.به تاكهایی می‌مانند که انگور تلخ و زهرآگین به بار می‌آورند،

۳۳   مانند شرابی که از زهرمار تهیّه شده باشد.

۳۴   «خداوند می‌داند که دشمنان چه کرده‌اند.او به موقع آنها را تنبیه خواهد کرد.

۳۵   خداوند از آنها انتقام می‌گیرد و آنها را جزا می‌دهد.بزودی آنها سقوط می‌کنند،زیرا روز هلاکت ایشان نزدیک است.

۳۶   هنگامی‌که خداوند ببیند آنها ناتوان شده‌اند،به آنهایی که او را خدمت کرده‌اند، رحم خواهد کرد؛هنگامی‌که او ببیند که چقدر بیچاره شده‌اندخداوند مردم خود را نجات خواهد داد.

۳۷   خداوند به آنها می‌گوید:"کجا هستند آن خدایان پُر قدرتی که به آنها پناه می‌بردید؟

۳۸   شما از چربی قربانی‌های خود به آنها دادیدو به آنها شراب برای نوشیدن دادید،بگذارید تا بیایند و به شما کمک کنند،بگذارید تا برای نجات شما بیایند.

۳۹   «"بدانید که من، تنها من، خدا هستمو به غیراز من خدای دیگری وجود ندارد.من می‌میرانم و زنده می‌سازم. مجروح می‌کنم و شفا می‌بخشم.کسی نمی‌تواند از دست من رهایی یابد.

۴۰   دست خود را به سوی آسمان بلند می‌کنم و می‌گویم:به حیات خود سوگند،

۴۱   شمشیر برّاق خود را تیز خواهم کردو عدالت را اجرا خواهم نموداز دشمنانم انتقام خواهم گرفت.کسانی را که از من متنفّرند، مجازات خواهم کرد.

۴۲   خون آنها از تیرهای من خواهد چکیدو شمشیر من همهٔ مخالفان مرا خواهد کشت.کسانی را که علیه من می‌جنگد زنده نخواهم گذاشت.حتّی زخمی‌ها و اسیران خواهند مرد."

۴۳   «ای ملّتها شما باید با قوم خداوند او را ستایش کنیدهرکس را که آنها را بکشد، مجازات خواهم کرد.او از دشمنان خود انتقام می‌گیرد.و گناهان قوم خود را می‌بخشد.»

۴۴   موسی و یوشع پسر نون این سرود را خواندند تا مردم اسرائیل آن را بشنوند.

۴۵   هنگامی‌که موسی دادن آموزشهای خداوند را به مردم به پایان رساند،

۴۶   به آنها گفت: «حتماً از همهٔ این فرامین که امروز به شما داده‌ام، پیروی کنید. آنها را به فرزندان خود تکرار کنید تا آنها با دقّت از همهٔ فرمانهای خداوند پیروی کنند.

۴۷   این آموزشها کلمات پوچی نیستند، آنها زندگی شما هستند. از آنها پیروی کنید و شما در سرزمین آن سوی رود اردن که بزودی تصرّف خواهید کرد، عمر طولانی خواهید داشت.»

۴۸   در همان روز خداوند به موسی فرمود:

۴۹   «به کوهستان عباریم، واقع در سرزمین موآب، مقابل شهر اریحا برو و از کوه نِبو بالا برو و سرزمین کنعان را که من به مردم اسرائیل خواهم داد بنگر.

۵۰   تو در آن کوه، همان‌طور که برادرت در کوه هور درگذشت جان خواهی سپرد.

۵۱   زیرا هردوی شما در حضور قوم اسرائیل، کنار چشمه مریبهٔ قادش، واقع در بیابان صین، حرمت مرا نگاه نداشتید.آن سرزمینی را که به قوم اسرائیل می‌دهم از دور می‌بینی، امّا وارد آن نخواهی شد.»

۵۲   آن سرزمینی را که به قوم اسرائیل می‌دهم از دور می‌بینی، امّا وارد آن نخواهی شد.»


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))