ايوب


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  

باب ۳۸


۱   آنگاه خداوند از میان گِردباد به ایّوب جواب داد:

۲   «این کیست که با سخنان پوچ و بی‌معنی خودحکمت مرا انکار می‌کند؟

۳   اکنون مثل یک مرد آماده شوو به سؤالات من جواب بده.

۴   وقتی‌که اساس زمین را بنا نهادم تو کجا بودی؟اگر می‌دانی بگو.

۵   آیا می‌دانی که چه کسی حد و وسعت آن را تعیین نمود؟چه کسی و به چه ترتیب آن را اندازه کرد؟

۶   ستونهای آن بر چه چیزی قرار دارندو چه کسی بنیاد آن را گذاشت؟

۷   در هنگام وقوع این چیزها ستارگانِ صبحگاهی، سرود شادی را با هم زمزمه کردندو فرشتگان آسمان فریاد شادمانی سر دادند.

۸   وقتی‌که آب دریا از دل زمین فوران کرد،چه کسی دروازه‌های آن را بست؟

۹   این من بودم که روی دریا را با ابر پوشاندمو با تاریکی غلیظ پیچیدم.

۱۰   کناره‌های آن را تعیین نمودمو با سواحل احاطه‌اش کردم.

۱۱   به دریا گفتم: «از اینجا جلوتر نروو موجهای سرکش تو از این نقطه تجاوز نکنند.»

۱۲   آیا در سراسر عمرت هرگز به صبح فرمان داد‌ه‌ایکه بدمد یا به شفق گفته‌ای که در جای خود پدید آید

۱۳   و کرانه‌های زمین را فرا گیردتا روشنی صبح، شرارت شب را از میان بردارد؟

۱۴   شفق، رنگ زمین را لاله‌گون می‌سازدو همچون لباس رنگ شده درمی‌آورد

۱۵   و روشنی روز نمایان شدهدست شریران را از شرارت کوتاه می‌سازد.

۱۶   آیا چشمه‌های دریا را دیده‌اییا به اعماق دریاها قدم گذاشته‌ای؟

۱۷   آیا تا به حال کسی دروازه‌ای را که از دنیای مردگان محافظت می‌کند،به تو نشان داده است؟

۱۸   آیا می‌دانی که زمین چقدر وسعت دارد؟اگر می‌دانی به من جواب بده.

۱۹   آیا می‌دانی که سرچشمهٔ نور در کجاستو تاریکی از کجا می‌آید؟

۲۰   آیا می‌توانی حدود آنها را بیابیو راهی را که به منشاء آنها می‌رود، پیدا کنی؟

۲۱   تو باید بدانی! زیرا سن تو بسیار زیاد استو در وقت پیدایش دنیا وجود داشتی!

۲۲   آیا در مخزنهای برف داخل شده‌ایو می‌دانی که تگرگ در کجا ذخیره می‌شود؟

۲۳   من آنها را برای روز مصیبتو جنگ انبار کرده‌ام.

۲۴   آیا می‌دانی که روشنی از کجا می‌تابدو باد شرقی از کجا می‌وزد؟

۲۵   چه کسی درّه‌‌ها را برای سیل کَندهو مسیر رعد و برق را ساخته است؟

۲۶   چه کسی باران را به بیابانها و جاهای خشک و غیرمسکون می‌فرستد

۲۷   تا زمینهای متروک و بایر آبیاری شوندو علف به بار آورند؟

۲۸   آیا باران و شبنم پدر دارند؟

۲۹   یخ را چه کسی تولید می‌کند و شبنم از کجا به وجود می‌آید؟

۳۰   چه کسی آب را مثل سنگ به یخ تبدیل می‌کندو سطح دریا را منجمد می‌سازد؟

۳۱   آیا می‌توانی ستارگان پروین را به هم ببندیو رشتهٔ منظومهٔ جبار را بگشایی؟

۳۲   آیا می‌توانی حرکت ستارگان را در فصلهای مختلف اداره کنیو دُب اکبر را با اقمار آن هدایت نمایی؟

۳۳   آیا از قوانین آسمانها اطّلاع داریو می‌توانی آنها را در روی زمین تطبیق دهی؟

۳۴   آیا می‌توانی به ابرها فرمان بدهیکه سیل باران را بر سرت ببارند؟

۳۵   آیا می‌توانی به برق امر کنی که در مسیر خود حرکت کندو برق به تو بگوید، اطاعت می‌کنم؟

۳۶   چه کسی به انسان عقل و حکمت داد؟

۳۷   چه کسی آن‌قدر دانش دارد که بتواند ابرها را بشماردو مشکهای آسمان را بر روی زمین خالی کند

۳۸   و خاک را به هم آمیخته از آن کلوخ بسازد؟

۳۹   آیا می‌توانی برای شیر، شکار تهیّه کنیو به او و بچّه‌هایش که در بیشهٔ خود در کمین نشسته‌اند،خوراک بدهی؟چه کسی برای زاغها که با شکم گرسنه به هر سو پرواز می‌کنندو جوجه‌هایشان که در آشیانه برای غذا فریاد می‌زنند،خوراک آماده می‌نماید؟

۴۰   چه کسی برای زاغها که با شکم گرسنه به هر سو پرواز می‌کنندو جوجه‌هایشان که در آشیانه برای غذا فریاد می‌زنند،خوراک آماده می‌نماید؟


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))